Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Pellon Graphics

Pellon Graphics ohjausjärjestelmä yhdistää osa-alueiden tuottavuustekijät

Ruokinta:

 • Tarkasti oikeaa määrä oikeaan aikaan, oppiva korjausluku
 • Useita ruokintakertoja rehunkäytön optimointi
 • Erikoisnopea ruokinnan seuranta
 • Syöntiajan seuranta, automaattikorjaus annoksiin
 • Taajuusmuuttaja säätö annostelussa

Graphics-ohjelman muuttaminen rehuyksiköistä megajouleiksi

 

Rehusekoitukset

 • Tarkasti oikeat komponenttimäärät, oppiva korjausluku
 • Useita rehureseptejä ja liukuva rehuseosvalmistus
 • Mylly- ja ruuviohjaukset erillislaitteille
 • 16 rehukomponenttia samassa reseptissä
 • Hapot, vitamiinit ja lääkeaineet pienannosteluna
 • Neste- ja öljyannostelupumput

Ilmastointi

 • Aina oikeat olosuhdesäädöt osastoille eläintiedoista
 • Osasto- ja ikäkohtaiset käyräsäädöt
 • Käyrät lämpötilalle ja minimi-ilmastoinnille
 • Lämmityksen kompensointi ohjelmointi
 • Valvontahälytysten näyttö
 

 

 

Tuotoslaskenta

 • Eläin- ja kulutustiedoista ajantasaista tuloslaskentaa
 • Rehutiedoista-> seoshinnat -> sikakohtainen tulosseuranta
 • Eläinmäärien perustieto tulostukset osastoittain
 • Jaksokohtaiset rehukomponentti kulutukset

Valvonta

 • Ruokinnan, ilmastoinnin, erillislaitteiden ym. valvonta
 • Hälytykset ja lokitiedot
 • GSM- hälytys
 • Akkuvarmennus, hälytys virtakatkoista

Energia optimointijärjestelmä 

 • Ilmastoinnin kautta eläinten omalämpökompensointi
 • Ulkoilmakompensointi
 • Viilennys- ja lämmityksen ohjaus
 • Kastelujärjestelmä/liotusjärjestelmän ohjaus
Sulje sivuvalikko