Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Liemiruokinta

Luotettava kumppani tehokkaaseen tuotantoon

Pellon Graphics ruokinnanohjausjärjestelmä on tuottajan luotettava kumppani sikalan tuotannon hallinnassa. Järjestelmän avulla tuotannonohjaus ja optimointi on tehokasta ja auttaa pääsemään parhaaseen tulokseen.

 

Pellon Graphics on markkinoiden monipuolisin ohjausjärjestelmä. Sen avulla tuottaja voi optimoida ruokinnan jokaiselle ryhmälle sopivaksi. Oikealla ruokinnalla ehkäistään rehuhävikki ja saavutetaan erinomainen tuotos.

 

Syöntiajan mittauksella ruokinta-annosten hienosäätö voidaan automatisoida.

 

Fermentointisäiliön/-säiliöiden avulla voidaan seosten bakteeritasapaino optimoida ja parantaa eläinten terveyttä.

 

Graphics:n avulla voidaan hallita myös sikalan ilmastointia.

 

Ruokinnan hallinta Pellon Graphics:lla on helppoa. Graphics:iin syötetään tilatiedot (esim. eläinmäärä, eläinryhmät, käytettävät rehukomponentit, putkistojen pituudet), joiden pohjalta Graphics hallitsee ruokinnan automaattisesti. Lisäksi ohjelmisto analysoi käytön aikana järjestelmää ja automatisoi ruokinnan rutiinitoimintoja.

Sikalan toimintojen ohjausta helpottaa myös Pellon Graphics:n etäkäyttömahdollisuus. Ohjelmistoa voidaan hallita internetin kautta, mikä antaa vapautta tilanhoitoon.

Ohjelmistossa on myös eri profiileja eri käyttäjille (esim. pääkäyttäjä, työntekijät, lomittajat…)

 

Pellon Graphics on varmatoiminen ja turvallinen kumppani sikalassa. Ohjaustietokone on suojattu tehokkaasti sikalan vaativia olosuhteita vastaan. Graphics on suojattu myös jännitevaihteluiden ja sähkökatkoksien varalta. Sähkökatkoksen jälkeen ohjelmisto kykenee jatkamaan toimintaansa itsenäisesti, minkä tärkeys korostuu tämän päivän suurissa sikalayksiköissä.

 

 

Mera information

Pellon Graphics ohjausjärjestelmän ominaisuuksia

 • Sähkökatkosautomatiikka
 • Reaaliaikajärjestelmä, jossa muutokset on mahdollista tehdä ”lennossa” muiden toimintojen aikana
 • Hälytysautomatiikka, esim. GSM-tekstiviestihälytys
 • Lisäaineannostelu ilman rehuarvoa
 • Komponenttien pienannostelu aikaperusteisesti hapolle, lääkeaineille ja vitamiineille
 • Dynaaminen ryhmäruokinta: automaattinen ruokintaryhmän vaihto karsinakohtaisesti.
 • Ilmastoinnin ohjaus

 Etäkäyttö

 • PC-yhteys
  - wireless
  - lähiverkko
  - sarjaliikenne
 • PocketPC-yhteys
 • Gsm puhelin-yhteys

Bilder

<b>lihaosasto</b>
<b>liemiruokinta2</b>
<b>liemiruokinta1</b>
<b>RST-kaukalo</b>
<b>emakkoruok</b>
<b>liemiruokkija</b>

Emakkoruokinta

 • tarkennettu annostelu pienannosteluventtiilillä
 • nopea ruokinnan seuranta pikaruokinnalla
 • piirikohtainen väkevöitys (=samalle piirille karjut, joutilaat, vieroitetut ja emakot)
 

Porsasruokinta

 • dynaaminen ryhmäruokinta: automaattinen ruokintaryhmän vaihto karsinakohtaisesti
 • ryhmille liukuva seoksenvaihto
 • komponenttien annostelu lääkeaineille ja vitamiineille
 

Lihasikaruokinta

 • suurille yksikkömäärille, pitkille putkistoille
 • piirikohtainen väkevöitys mahdollistaa seoksen hyvän fermentoitumisen ja sekoitusajan lyhenemisen
 • ryhmälle liukuva seoksenvaihto
Sulje sivuvalikko