Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Saksan Maatila Oy

Förbättring i djurs och skötares välbefinnande

Saksan Maatila Oy i Östermark övergår till frigrisning och har i samband med det renoverat sitt kombinationssvinhus etappvis. Tack vare noggrann planering på förhand har produktionen varit igång störningsfritt under hela renoveringstiden. I de förnyade utrymmena förbättras djurens välbefinnande och skötarnas arbetsförhållanden på samma gång.   

 

Saksan Maatila Oy i Östermark håller på att övergå från kombisvinhus till frigrisning. Före renoveringen av grisningsavdelningen ombyggdes avdelningarna i gödsvinhuset och en liten ny del byggdes. I avdelningen med boxar i sicksack gjordes utrymmen för mellanuppfödning.  

 

Allt började under KoneAgrias maskinmässa i höstas, där två av gårdens aktieägare Jaakko och Janne Saksa bekantade sig med frigrisning. Efter det här började de beräkna och planera övergången noggrannare och beslöt att genomföra den redan under följande år.

En renovering som krävs för frigrisning i kombigrishus påverkar hela produktionskedjan. Därför byggde de under våren och sommaren först om hela gödsvinstallssidan och sedan byggde de ännu en liten ny del.

Grisningsavdelningen, som ska byggas om för frigrisning under hösten, byggdes 1973 och renoverades helt år 2005. Svinhuset har byggts ut 1988 och 1996. 

 

Gödsvinsavdelningarna som gjordes 1988 och 1996 gicks igenom grundligt bland annat genom att förnya belysningen, byta ut gamla hoar mot nya rostfria samt genom att montera blötfoderlinjen på nytt sätt.

 

Djur och skötare har nytta av renoveringen

Under vintern planerade de olika arbetsmoment i ombyggnaden avdelningsvis och överförandet av produktionen i takt med ombyggnaden. Brödernas far Jukka Saksa medger att verksamheten i svinhuset som drevs normalt under ombyggnaden innebar egna utmaningar, men allt har gått exakt som de planerade.

Under ombyggnaden gjorde de avsiktligt flera uppfödningsplatser än de hade behov av. Nu finns uppfödningsplatser för alla grisar i egna gödsvinstallet.

”Tack vare ökade utrymmet har djuren nu avsevärt större utrymme än tidigare och varje djur är i en sådan avdelning där den bör vara enligt storlek. På det här viset förbättras djurens välbefinnande men samtidigt också skötarnas arbetsförhållanden”, säger Jaakko.

På gården utför egna folket svinhus- och åkerarbetet. Endast i svinhuset finns en utomstående arbetstagare.

Boxlösningar har förverkligats och stimulans satts in så att alla utrymmen nu uppfyller villkoren för ersättning för djurens välbefinnande. Till exempel i de nya boxarna för frigrisning är totala ytan nästan 7 kvadratmeter det vill säga över rekommendationerna.

 

Under ombyggnaden gjorde aktieägarna avsiktligt fler uppfödningsplatser än de behövde. På så vis är varje djur nu i den avdelning där den bör vara enligt sin storlek.  

 

 

 

 

Genom att ha fasta portar som svänger lätt är det lättare att flytta djuren på gången mellan avdelningarna.

 

Avdelningarna renoverades i tre faser

Arbetena inleddes med att först bygga en ny del för de allra största gödsvinen. När boxstorleken för frigrisning växer och grisningsplatserna blir färre behövs nytt utrymme som ersätter dessa ändringar.

Efter att den nya delen blev klar kunde äldre delarna renoveras i tre olika faser. Djuren flyttades alltid till renoverade utrymmen allteftersom de blev klara.

”Från april till augusti har de nya utrymmena färdigställts och hela gamla gödsvinstallet renoverats. Grisarna flyttades till den nya delen före midsommaren och de sista grisarna till de renoverade utrymmena i mitten av augusti”, säger Jaakko.

Under det här året ska ännu grisningsavdelningen ändras till frigrisning, vilket också genomförs etappvis vid sidan om produktionen. Före det flyttas emellertid utrymmena för de avvanda grisarna från den nuvarande grisningsavdelningen till den renoverade avvänjningsavdelningen.

Efter att frigrisningsavdelningen blir klar är endast avdelningarna för betäckningssuggor och sinsuggor ogenomgångna men de står i tur inom några år.

 

I de renoverade boxarna i avvänjningsavdelningen finns bland annat fasta vattenkoppar som är enkla att rengöra samt skärmtak för grisarna.

 

Gödsvinsavdelningarna grundligt genomgångna

Gödsvinsavdelningarna som byggdes under åren 1988 och 1996 renoverades grundligt genom att börja med den senaste.

”Där bytte vi ut rostfria hoar, lade blötutfodringslinjerna på nytt sätt, ändrade belysningen till LED, ytbehandlade golven och monterade mellanväggar av plast. Boxstängslen och grindinredningar lämnades kvar eftersom de har förnyats redan en gång, säger Jaakko.

Gödsvinsavdelningen av sicksack-modell som byggdes 1988 ändrades till mellanuppfödningsavdelning för 15-40 kg stora grisar genom att ytbelägga golvet och förnya inredningarna. På avdelningen finns utrymmen också för gyltor.

Sicksack-boxmodellen har två boxrader med till hälften gemensam utgödslingsgång och boxar som överlappar varandra i relation till gången. Av kostnadsskäl ändrade vi inte på boxkonstruktionerna.

I hela svinhuset tog de i bruk Pellon Argos-ventilation, vars effekt de medvetet har beräknat så att den är en femtedel effektivare än nödvändigt. Enligt Jukka försäkrar de sig genom det här om att temperaturen i svinhuset är uthärdlig även under varma perioder på sommaren.

Alla inredningar och tillbehör som behövdes vid renoveringen av gödsvinsdelen kom från  Pellon Group. Familjen Saksa berömmer betjäningen och leveranserna som enligt dem fungerade bra.

”Vi fick alltid tag på representanten, till och med under semestern. Även varorna kom alltid i tid trots att vi beställde mera när planerna ändrades, berömmer Jaakko.

 

Av Saksan Maatila Oy:s aktier har majoriteten redan övergått till Jaakko (t.v.) och Janne Saksa.  

Sulje sivuvalikko