Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Christer Storfors

Maaseutumedia: Hannu Koivisto 19.5.2017

 

Christer Storfors, Malax

Svinhusutbyggnaden var en lönsam investering

Under dessa tider med lågkonjunkturspriser för griskött är en svinhusutbyggnad ett tecken på ovanlig stark tro på framtiden. Eftersom inredningen till svinhuset skaffades av den inhemska tillverkaren Pellon Group var köpet viktigt också betraktat ur en samhällsekonomisk synvinkel.

Christer Strorfors från Malax klagar inte. ”Vi klarar oss bra”. 1000 suggor producerar 25000 grisar och 5000 köttsvin som säljs, resten föder vi upp till egna avelssuggor.

 

Christer Strofors är en företagare som är noga med pengar. Han anser att ledarskap är företagarens viktigaste egenskap. En djurhållningsgård ska vara mycket effektiv om man tänker klara sig bra.

 

Grisuppfödning är företagsverksamhet

Det är tyst på svinhusets gård. En valsdragen John Deere med 390 hästkrafter som skaffats från England väntar på att husbonden ska bestiga tronen. De första såningarna börjar. Någon går på gården. En ”arbetstagare” tänker jag. Nej det är Christer Storfors som grabbar tag i min hand och ser mig rakt i ögonen. Som många lantbruksföretagare verkar företagsledaren anspråkslös. Farmaren hämtar skyddskläder åt journalisten. Personalrummet är ännu delvis oinrett, men ett modernt och rent kök vittnar om att man satsar på trivsamhet. Det luktar egentligen inte skit ens i svinhuset och ännu mindre i kontoret. Svinhuset finns längs en egen väg på en snygg asfalterad skogig tomt där inget skrot ligger och skräpar. Enligt modern praxis ligger också Storfors gård avskilt från bebyggelsen.

 

I personalrummet känner man ingen lukt av dynga. På högra sidan finns en tavla dit man varje vecka sätter upp rapporter som alla kan ta del av.

 

Inhemska Pellon Group -inredningar

Christer Storfors har inte skaffat inhemska inredningar endast för att han är fosterländsk: Dessa finländska inredningar var det mest konkurrenskraftiga valet. Hållbarheten, funktionaliteten och användbarheten tillsammans med lönsamheten vägde mest. ”Den finländska tillverkaren var konkurrenskraftig, jag frågade priser i Europa och i synnerhet i Holland.” Storfors värdesätter Pellon Groups närhet. Om vi behöver komplettera leveransen kan vi hämta det själv utan att vänta på flygfrakt. Tillverkningen av inredningar har utvecklats från bysvetsartiderna på 80-talet till det nuvarande industriella kunnandet. ”Sättet att leda jordbruket är den viktigaste framgångsfaktorn”.

 

Christer Storfors är du med grisarna. Svinhusets första del byggdes 1996.

 

Management dvs. ledningen är viktigast också i ett svinhus

På frågan vad det är som gör ett svinhus lönsamt svarar Storfors att utfodringen och grisarnas försäljningsvikt är viktiga men att ”management är viktigast”. Varje vecka rapporterar man på gården om nyckeltal, antalet födda, döda och avvänjda grisar på en krittavla i svinhuset. ”Grisuppfödningen kostar inte för mycket”, summerar Christer. En veterinär besöker svinhuset var fjärde vecka. Vi satsar på välmående. ”De viktigaste talen får vi kvartalsvis, veckorapporterna varierar rätt så mycket” säger Christer. Grisdödligheten är 11 procent, omsättningshastigheten för grisande suggor är 2,35. Antalet avvänjda grisar per sugga per år är 33. ”Jag vet inte om det lönar sig att försöka höja det mera. Det beror på var kurvorna möts”. Christer avser en situation där kostnaderna stiger för mycket jämfört med avkastningen. ”Kanske en årlig avkastning på 35 grisar kan vara optimal.”

 

Mellan boxgrindarna finns tuttar på två höjder. Materialen är hållbara av rostfritt stål och plastprofiler.

 

Funktionaliteten är viktig. Det ska vara enkelt att låsa och flytta dörrarna.

 

Svinhusutbyggnaden motsvarar dagens avkastningskrav

Först planerades svinhuset för en årlig avkastning på 25 grisar. Det uppnådde vi redan det första året, berättar Christer. Nu avvänjer vi 33 grisar. Vi byggde två tilläggsdelar till svinhuset och sex mindre avdelningar. Under samma byggfas gjorde vi avdelningar också för kommande avelssuggor. Alla avelsdjur kommer från egen produktion, vi köper inga djur utifrån. Avelsdjurens boxar är större och boxgrindarna är tio centimeter högre än köttgrisarnas boxar. Boxen är 1,4 kvadratmeter stor då köttgrissboxen har en kvadratmeter per slaktmoget djur. Suggsvinhuset har byggts ut med ett köttsvinhus för 1100 grisar. I Pellon Groups boxar för avvänjda grisar har de åtta veckor gamla grisarna furstligt med utrymme och sju till åtta veckor senare ryms de 35 kilo tunga unga grisarna i samma boxar. Att djuren är lika stora och inga magra grisar syns till är ett tecken på att djuren får god skötsel. I en flock är jämnhet en fördel. Om det finns svaga grisar i en flock, kuvas de.

 

Grisarna växer jämnt när förhållandena är goda. Dessa grisar förmedlas när de är över 35 kg och 12 veckor gamla. Grisarnas vikt stiger från åtta kilo till 35 kilo på endast åtta veckor.

 

Avelsdjurens boxgrindar är en meter höga. I boxen finns cirka 1,4 kvadratmeter stort utrymme per djur.

 

En stor enhet är energisnål

Luftkonditioneringens värmeåtervinning sparar mycket energi. På en takyta på två hektar används endast två 200 kilowatts flispannor och en 200 kilowatts värmepump. Också värmen i slammet tillvaratas. För uppvärmningen av svinhuset används huvudsakligen golvvärme. Värme behöver inte ledas i väggarna eftersom återvinningen värmer den inkommande luften till och med från 20 minusgrader till noll grader.

 

Den 300 hektar stora åkerytan sköts först när det lämnar tid över från svinhuset

Svinhusutbyggnaden var en lönsam investering  

Etelä-Suomen myynti
Mika Söderblom
puh. 040 704 5668

 


Länsirannikon myynti
Göran Nygård
puh. 0500-265 946

 

Muu suomi

Janne Takala

puh. 0500 928 515

 

 

 
 
Sulje sivuvalikko