Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Referenser

Förbättring i djurs och skötares välbefinnande

Saksan Maatila Oy i Östermark övergår till frigrisning och har i samband med det renoverat sitt kombinationssvinhus etappvis. Tack vare noggrann planering på förhand har produktionen varit igång störningsfritt under hela renoveringstiden. I de förnyade utrymmena förbättras djurens välbefinnande och skötarnas arbetsförhållanden på samma gång. Läs mera...

 

 

Svinhusutbyggnaden var en lönsam investering

Hållbarheten, funktionaliteten och användbarheten tillsammans med lönsamheten vägde mest. Eftersom inredningen till svinhuset skaffades av den inhemska tillverkaren Pellon Group var köpet viktigt också betraktat ur en samhällsekonomisk synvinkel. Läs mera...

Sulje sivuvalikko