Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Lämpöpumppu

Kustannussäästöjä lämpöpumpulla

Lämpöpumpulla voidaan kerätä tehokkaasti talteen sikalan prosesseissa syntyvää lämpöä. Maalämmön ja lietteen energian hyödyntäminen tuo yrittäjälle huomattavat säästöt öljylämmitykseen verrattuna. Lämpöpumppua hyödyntävän lämpö järjestelmän ansiosta sikojen elinolot ja hoitajan työolot sikalassa paranevat.

 

Sikalan lämpöpumpussa lämpöä kerätään maahan varastoituneesta energiasta, lietelannasta ja osastojen viilennyksestä. Lämpöpumpun etuna ovat alhaiset käyttökustannukset.

 

Lämpöpumppujärjestelmää voidaan myös käyttää lantakourujen viilentämiseen, jolloin ammoniakin määrä ilmassa merkittävästi pienenee. Jäähdyttämällä lietekuiluja eläinsuojan ilman hajupitoisuus vähenee noin kolmanneksella. Tästä on selvää hyötyä esimerkiksi sikaloiden uudisrakentamisen ympäristölupamenettelyissä.

 

Tehokasta lämmönkeruuta

Lämpöpumppu kerää talteen uusiutuvaa energiaa, joka on varastoitunut lietteeseen ja maahan.. Lämmönlähteiden luovuttama lämpötila on suhteellisen vakaa läpi vuoden, ja se jalostetaan korkeammaksi lämpöpumpputekniikalla. Kustannussäästöt syntyvät lämpöpumpun toimintaan tarvittavan ja sen tuottaman energian hyötysuhteesta eli lämpökertoimesta, joka on yleensä 2–4 -kertainen.

 

Lämpölaitteisto kierrättää lämmönkeruupiiriin upotetussa putkistossa liuosta, johon sitoutuu lämpöenergiaa. Tämä lämpöenergia nostetaan kompressoritekniikan avulla yli 100-asteiseksi, josta lämpö siirtyy lämmönvaihtimien kautta lämminvesivaraajaan. Vapautuva energia hyödynnetään osastojen lämmityksessä, juomaveden ja lämpimän käyttöveden tuotossa sekä osastojen pesussa.

 

Pellon lämpöpumput toimivat runkona uudessa Pellon LVI-konseptissa. Lauhdutin- ja tulistinjärjestelmän koko valitaan eläinmäärän mukaan.

 

1000 sikaa => 40 kW
2000 sikaa => 60 kW
3000 sikaa => 80 kW

 

Lämmönkeruuputkisto lietekuilujen pohjassa

 

 

Sulje sivuvalikko