Service Försäljning Reservdelar
Pellon

I dag

Pellon koncernen i dag

Pellon koncernen lever i ett skede med stark tillväxt. Omsättningen ökar på alla viktiga marknads- och verksamhetsområden samt i alla produktgrupper.

 

Verksamhetsområden:

Boskapsuppfödning

Pellon Group har ett stort urval av produkter för mjölk- och köttproduktion. Leveranserna kan bestå av allt från enskilda produkter till helheter för automatladugårdar med planering, byggnad och inredningar samt automation för mjölkning, utgödsling och luftkonditionering.

 

Grisuppfödning

Pellon Group är pionjärföretag inom automation för svingårdar. Tack vare lång erfarenhet och modulära produkter kan Pellon Group leverera helheter för svingårdar i alla storleksklasser där produktionsprocessen upprätthålls av automatisering av världsklass och innehåller ett svalnings- och värmeöverföringssystem som bygger på utfodrings- och luftkonditionerings- samt värmepumpsteknik.

 

 

 

Koncernbolag

Pellon Group Oy,

Administration, produktutveckling, tillverkning, försäljning, service

 

Ydre-Grinden Ab, Sverige:

Produktutveckling, tillverkning, försäljning, service.

 

Pellon GmbH, Tyskland:

Försäljning, service Pellon Sp.zo.o.,

 

Polen: Försäljning, service.

 

Datatech Oy, Finland:

Producerar programvaror för jordbruk och företag.

 

Tekno-Säästö Oy, Finland:

Specialiserad på produkter för mejerisektorn.

 

Pellon koncernen har eget försäljnings- och servicenät i Finland, Sverige, Tyskland och Polen. I flera andra länder ansvarar ett växande nätverk av återförsäljare för försäljningen och servicen.

Sulje sivuvalikko