Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Historia

Pellonpaja Oy 1966-2010

Pellon Group Oy 2010-

 

 

Pellonpaja, som fått sitt namn av en verkstad ute på fälten, började sin verksamhet med att sälja inredningar för svingårdar 1966.

 

De första automatiska utgödslingsutrustningarna installerades 1967.

 

En helautomatisk svingård med styrautomatik och torrutfodring levererades 1968.

 

Produktionen flyttades till större lokaler i Ylihärmä 1969.

 

Utöver svingårdsinredningarna blev ladugårdsinredningar en betydande produktgrupp då Pellonpaja år 1971 ingick avtal med de stora centralaffärerna: Kesko och SMK som började utbilda en del av sina försäljare till djurhållningsköpmän.

 

1973 försäljningen överskred produktionskapaciteten. Bästa åtgången hade utgödslingsutrustningar och båsinredningar.

 

1974 presenterades ny hydraulisk gödselpress.

 

1976 bolaget flyttades till sin nuvarande plats till tidsenliga och större produktionslokaler.

 

1980 var ett rekordår i fråga om försäljning av inredningar till båsladugårdar och hydrauliska gödselpressar.

 

1985 lanserade vi blötutfodringssystem för svingårdar.

 

1988 centralaffärerna ersattes med egen försäljningsorganisation i Finland.

 

1989 Pellonpaja köpte Tekno-Säästö Oy som tillverkar tvättmedel och grundade Datatech Oy för utvecklandet av ADB-programvaror för jordbruk.

 

1993 presenterades Kraftfodervagnen som är den första produkten i PELLON-utfodringsrobotfamiljen.

 

1996 lanserades Kombivagnen som möjliggjorde portionering av kraftfoder samtidigt med grönfoder.

 

2000 nya generationens modulära PELLON Graphics styrsystem lanserades. Det togs i bruk både i blötutfodring och i nötutfodrare.

 

2002 robotfamiljen kompletterades med vagn för lösdriftsladugårdar (Pihattosukkula) och grönfodervagn (Tuorerehusukkula).

 

2003 Pellonpaja köper aktiemajoriteten i Ydre-Grinden Ab som tillverkar maskiner och inredningar för husdjursuppfödning.

 

2006 Pellonpaja lanserar tillämpning för svingårdar där operativsystem för blötutfodring och luftkonditionering integrerats. I Polen grundas dotterbolaget Pellon Sp.zo.o.

 

 

 

2007 Pellonpajas verksamhet utvidgas till hästhållningsprodukter. Försäljningen av ladugårds-, häststalls- och manegebyggnader inleds. Byggnadslösningarna möjliggör nyckelfärdiga leveranser.

 

2008 presenteras ett system för hantering av flytgödsel som har utvecklats tillsammans med Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuks MTT. Pellonpaja Oy köper hela aktiekapitalet i sitt svenska dotterbolag Ydre-Grinden Ab.

 

2009 Pellonpaja lanserar Pellon Multiline – systemet med produktionsstyrnings- och utfodringsautomation för mjölkgårdar.

 

2010 Värmepumpsteknik

 

2010 Pellonpaja ändrade sitt namn till Pellon Group Oy. Verksamhet och export i över 20 länder med Finland och Sverige som företagets hemmamarknadsområde.

 

2011 I Tyskland grundas dotterbolaget Pellon GmbH, som ansvarar för försäljning av, service på och kundstöd för Pellons automatiska nötutfodringssystem i Tyskland, Österrike och Schweiz.

 

2012 Pellon Group Oy lanserar en ny fodercentralhelhet. Fodercentralen möjliggör effektiv och pålitlig utfodring också på stora mjölk- och köttboskapsgårdar.

 

2013 Första produkten i den biologiska gödselhanteringsfamiljen, Biosampo, standardiseras.

 

2014 Manure Master –utgödslingssystemet presenteras och försäljningen börjar. Manure Master vinner silvrigt innovationspris på Eurotier.

 

2016 Biogasreaktorn presenteras.

 

2017 Pellon laserar nytt effektivare Feedline HD-bandutfodringssortiment för nötutfodring. Till Kina levereras utfodring till en enhet med 10 000 får.  

 

2018 Nya Feedline e-Pro automatutfodringssystemet  förevisas. Ny G-Pro2 utrustning svarar för styrningen.

 

2019 Ensamförsäljning av Urban GmbH:s kalvutfodringsutrustningar i Finland och Sverige till Pellon koncernen.

Ensamförsäljningsavtal med Kingpeng Global Husbandry för Kinas exportmarknader.

Restlös Pellon Feedflow blötutfodring förevisas.

Sulje sivuvalikko