Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Manuro utgödslingsrobot

Pellon Manuro –optimal hygien på spaltgångar

God klöv- och spenhygienen är en förutsättning för friska och produktiva mjölkkor. God hygien är också en viktig förutsättning för robotmjölkning och garanterar störningsfri och hygienisk mjölkning samt smidigt cirkulation. Utgödslingsroboten är en utmärkt utgödslingsutrustning i ladugårdar med spaltbotten där den kan rengöra områden också mellan båsraderna. I den nya Pellon Manuro utgödslingsroboten finns mångsidiga givare som ser till att den hålls där den ska vara. Rengöringsvägarna planeras lättare och mycket snabbare direkt på planritningen med dator än genom traditionella inlärningskörningar

 

Pellon Manuro är en självständig trådlös utgödslingsrobot för den nya generationen. Dess funktionsprincip är innovativ – styrningen baserar sig på högteknologiska givare och en förutseende programvara som kombinerats med en noggrant genomtänkt formgivning och vikt.

 

Fungerar enligt en navigeringsplan huvudsakligen med hjälp av kantytorna så att robotens läge kontrolleras intelligent under driften med hjälp av hörn och annat som finns i byggnaden. Inga detektorer eller andra delar som kan lossna installeras på spalterna eller på andra ytor.

  • Identifiering av hinder med hjälp av en buffert i framdelen av roboten.
  • Väjer för hinder och går tillbaka till den planerade rutten. 
  • Vid avbruten drift startar den efter att hindret avlägsnat sig eller efter annan felsituation.

Ruttplanering med dator:

Nya rutter skapas på ett användarvänligt sätt med ett grafiskt användargränssnitt som installerats i datorn. Ruttändringar och körtidtabeller kan göras snabbt med endast några musklickningar. Programmering och ändring av rutter kräver inte att man måste gå efter roboten.

  • Manuell justering av rutter och parametrar (rörelsehastighet, ljudsignal mm.)
  • Simulering av planerade rutter innan de körs 
  • Rengöring rätt tid och efter behov på flera olika rengöringsrutter.

Pellon Manuro - ritiläpalkkikäytävien optimaalista hygieniaa 

Sorkka- ja utarehygienia ovat perusta terveille ja tuottaville lypsylehmille. Se on myös
tärkeä vaatimus robottilypsylle, jotta taataan häiriötön ja hygieninen lypsy sekä sujuva kierto. Lannanpoistorobotti on erinomainen lannanpoistolaite ritiläpohjaisissa navetoissa, joissa se pystyy puhdistamaan myös parsirivien väliset alueet. Uudessa Pellon Manuro lannanpoistorobotissa on monipuoliset anturit reitillä pysymisen varmistamiseksi. Puhdistusreitit ovat perinteisiin opetusajoihin verrattuna helpompi ja huomattavasti nopeampi suunnitella tietokoneella suoraan pohjapiirustuksen päälle.

Pellon Manuro on uuden sukupolven mobiilisti käytettävä, itsenäinen lannanpoistorobotti.
Sen toimintaperiaate on innovatiivinen – ohjaus perustuu korkean teknologian antureihin ja ennakoivaan ohjelmistoon, yhdistettynä tarkoin harkittuun muotoiluun ja painoon.
 


Navigointi toimii reittisuunnitelman mukaisesti pääosin reunapintojen avulla siten, että robotin sijainti tarkistetaan älykkäästi ajon aikana rakennuksessa olemassa olevien kulmien ym. avulla. Ritilöihin tai muihin pintoihin ei asenneta mitään tunnistimia tai muita irtoavia osia.
 


• Esteiden tunnistus robotin etuosan puskurin avulla
• Esteiden väistäminen ja paluu suunnitellulle reitille
 

• Keskeytyneen reitin käynnistys esteen poistuttua tai muun virhetilanteen jälkeen

Reittisuunnittelu tietokoneella:
Uudet reitit luodaan käyttäjäystävällisesti tietokoneeseen asennetulla graafisella käyttöliittymällä. Reitin muutokset ja ajoaikataulut voidaan tehdä nopeasti vain muutamalla hiiren klikkauksella.
 

Reittien ohjelmointi ja muutos ei edellytä robotin perässä kävelyä.

• Reittien manuaalinen säätö ja parametrit (liikenopeus, äänimerkki ym)
• Suunniteltujen reittien simulointi ennen niiden ajamista
• Useilla erilaisilla puhdistusreiteillä oikea-aikainen ja tarpeenmukainen puhdistus
 

Fördelarna med formgivningen:

  • Den låga utrustningen (under 41 cm) möjliggör robotens drift under mellangrindar som monterats på rätt höjd för djuret
  • Stor egenmassa gör att hjulen slirar minimalt och möjliggör klanderfritt reningsresultat.
  • Noggrant konstruerad skrapa tvingar gödseln mellan spaltspringorna.

Mera information

Tekniska data:

Hastighet 0,2-18 m / min

Driftsystem: 2 elmotorer

Elsystem: 24 volt (60 Ah)

Arbetsbredd: 1100 mm

Vikt: 450 kg

App för smarttelefon: inställning av grundinställningar, manuell drift

Yttermått: längd x bredd x höjd: 1100x1200x400 mm

Bilder

<b>Pellon_Manurolantarobotti (3)</b>
<b>Pellon_Manurolantarobotti (1)</b>
<b>Pellon_Manurolantarobotti (2)</b>
<b>Pellon_Manurolantarobotti (4)</b>

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko