Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Manure Master – Intelligent utgödslingsutrustning

Pellon Manure Master är ett revolutionerande intelligent utgödslingssystem för lösdriftsladugårdar med öppna rännor. Systemet består av en urinavskiljningsränna som inbäddas i gjutningen, en maskin som drar vajern enligt friktionsdragprincipen, skrapa med två vingar på båda sidorna och en styrdator som styr hela systemet. Varje gödselgång är en egen enhet varvid man kan programmera drifttider, känslighet för hinder och driftlägen som är oberoende av varandra.

 

Maskin med friktionsdrag utan trummor som rullar vajern ökar på ett betydande sätt vajerns livslängd och möjliggör gödselgångar som är oberoende av varandra. En horisontell givare som monterats till dragmekanismen möjliggör känslig igenkänning av hinder av aldrig skådat slag. Med hjälp av samma givare ser styrsystemets användare hur spänd vajern är och kan då förutse när vajern ska spännas.

Se närmare information om Manure Master Rfit’ som lämpar sig för renoveringsobjekt.


 

Födelar:

  • Hållbar, enkel och servicevänlig konstruktion
  • Betydligt mindre energiförbrukning jämfört med tidigare system
  • Effektiv urinavskiljning håller gångarna torra och stadiga och ger betydligt mindre ammoniakutsläpp
  • Igenkänning av hinder efter djurgrupp som fungerar med överlägsen känslighet
  • Boxdriftfunktion för boxar. Stressar inte upp ens de mest känsliga djuren
  • Integrering i annan ladugårdsautomation såsom utfodringssystem
  • Rengöringsresultatet grundar sig på bästa material och omsorgsfullt planerad formgivning – inte på tung vikt som kräver mycket energi
  • Tack vare skrapvingens universella konstruktion kan samma vinge användas oberoende av ytmaterialet på gödselgången, lutningen och tvärgående rännas läge
  • Användargränssnitt som instruerar användare och förhindrar att felaktiga funktioner utförs och hjälper att förutse underhåll
  • Vajerns brytskiva än försänkt i golvet och har inga vassa delar ovanför golvet

Styregenskaper

Känslighetsområden

Alla gångar kan ha egna känslighetsinställningar och på varje gång kan också finnas särskilt områden med speciellt känslig hinderdetektering. På det här viset fungerar utgödslingen tillförlitligt men stressar ändå inte upp de mest känsliga djuren. Områden med särskilt känslig hinderdetektering kan finnas till exempel vid mjölkroboten där kor går in och ut, vid ryktborstar eller vattenkoppar samt vid sjuk-/skötselboxar.

 

Tidtabeller

Skrapornas körtid kan enkelt programmeras för enskilda gångar på pekskärmen. Skraporna kan också ställas in för kontinuerlig drift varvid valda skrapor kör utan uppehåll.

 

Boxdrift

Vald skrapa eller valda skrapor kan ställas in på så kallat boxdriftläge, varvid utgödslingen kan ske i en box i änden på gången antingen enligt särskild tidtabell eller övervakat med fjärrkontroll på begäran.

 

Integrering med utfodring

Utgödslingssystemet kan integreras med automatutfodringen eller t.o.m. med fullfodervagnsutfodringen. Då står skraporna vid utfodringsgångarna stilla under inställd tid vid utfodringen så att djuren får matro.

 Mera information

Låg vingkonstruktion stör inte djurens rörelser på gångarna när skraporna rör sig.

Möjliggör lägre höjdskillnader än tidigare på gångar som är delvis täckta med spaltgolv.

Dubbel vingkonstruktion möjliggör bättre rengöringsresultat och rena änden på gångarna.

Skrapvingen för inte gödsel till fel ände när den backar – vingarna öppnas rejält.

Tack vare vingkonstruktionen kan tvärgående rännor finnas i änden på gångarna, i båda ändarna eller var som helst mellan ändarna.

Samma skrapvinge kan användas oberoende av ytmaterial och lutningar i rännor och oberoende av hur tvärgående rännor har placerats.

Bilder

<b>Manure Master</b>
<b>Manure Master</b>
<b>Manure Master</b>
<b>Manure Master</b>
<b>Manure Master</b>
<b>Manure Master</b>

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko