Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Visir–utfodringsvägg

Pellon Visir –utfodringsvägg ger avsevärda fördelar i lösdriftsladugårdar

Ordandet av utfodringen med visirvägg sparar utrymme, t.ex. i en lösdriftsladugård med 70 kor och ungboskap (100-200 m2). Det här betyder stora inbesparingar i byggkostnader.

De allt större utfodringsvagnarna kommer heller inte att kräva att du höjer byggnaden eftersom vagnen går utomhus. Avgaser förstör inte luften i ladugården och inga föroreningar från rökgaser kommer i mjölken med andningsluften.

 

Bättre hygien vid fördelning av foder

Smutsen på helfodervagnens hjul hamnar inte bland fodret på utfodringsbordet eftersom fodret fördelas med vagn utanför byggnaden och endast i tråg som avsetts för foder. På det här viset avskärs spridningsvägen för salmonella.

 

Säker och ekonomisk

Den öppningsbara Visir-utfodringsväggen är säker för djur. När du använder Visir-utfodringsväggen behöver du inte öppna stora dörrar för traktorn och därför uppstår inget onödigt drag och kall luft i ladugården i synnerhet på vintern.

Instruktion för stomkonstruktion

Den rymliga stomkonstruktionen ovanför utfodringstråget (”vindreservering” min. 950x650mm) underlättar arbetet om du senare vill effektivera utfodringen av mjölkande kor med hjälp av halvautomatisk bandutfodring och påfyllningsbord.

 

Bra utfodring

Det är tillrådligt att utföra minst två utdelningar med vagn per dag till mjölkande kor i lösdriftsladugård. För sinkor och ungboskap utdelas egna fiberrikare blandningar minst en gång om dagen. Enligt undersökningar minskar ökat antal utfodringar i robotlösdriftladugård avsevärt rusningen till mjölkningsplatsen på förmiddagar och ökar mjölkrobotarnas kapacitet. Fler utfodringsgånger ökar betydligt mjölkmängderna hos förstakalvare och de mest skygga individerna i mjölkningsgruppen samt förstärker brunster och gör kor lättare dräktiga.

 

Instruktioner om stomkonstruktion Den rymliga stomkonstruktionen ovanför utfodringstråget (”vindreservering” min. 950x650mm) underlättar senare effektiveringen av utfodringen av mjölkande kor med hjälp av halvautomatisk bandutfodring och påfyllningsbord.

Mera information

  • Tredubbel visirskiva med vaxkakestruktur håller kylan ute.
  • På kanterna av visirskivan, även där gångjärnen finns, har vi monterat EPDM-skyddsgummin som förhindrar vind och drag.
  • Genom att optimera konstruktionerna har vi skapat en avsevärt lättare konstruktion utan att ge avkall på hållbarheten.
  • Visiren kan öppnas i två lägen: utfodringsläge och läge för bättre luftväxling på sommaren.
  • Snygg självrengörande konstruktion – stadigt fågelnät och skyddsgummin på trågen skyddar visirkonstruktionen mot foderstänk.
  • En konstruktion med varningsblinker som uppfyller säkerhetsnormerna.
  • Visiren finns med eldriven eller manuell styrning.
  • Hydraulisk svängcylinder fungerar även i minusgrader.
  • Hela konstruktionen är isolerad – inga köldbryggor – inget drag.
  • Långlivad lösning, blir inte skev.

Bilder

<b>Pellon visiiri</b>
<b>Pellon visiiri</b><br>Käyttökoneikon kätisyys vaihdettavissa
<b>Pellon visiiri</b><br>Kevyesti pyörivät vaihdettavat nailonrullalaakerit.
<b>Pellon visiiri</b><br>Runkoakselina kuumasinkityt RHS Ø 114,3 mm 5mm sekä tukevat visiiri-ikkunakehät .
<b>Pellon visiiri</b><br>Ns. ”vinttivaraus” eli avoin visiiriseinäkehärakenne ruokintakaukalon päällä helpottaa ruokinnan myöhempää automatisointia robottipihatossa.
<b>Pellon visiiri</b><br>Visiirissä on kaksisuuntainen aukeavuus: ruokinta-asento sekä lisätuuletusasento kesällä
Sulje sivuvalikko