Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Pellon Feedline e-Pro

Varför automatutfodring?

Producera mera

 • Automatisk utfodring 6-12 gånger om dagen
 • Flera utfodringar lockar djuren att äta mera
 • Alla djur får äta i lugn och ro, bättre aptit
 • Flera utfodringar får djuren att röra på sig
 • Smalare utfodringsgång frigör kvadrater för produktion
 • Utfodring med helfoder gruppvis efter behov, till exempel:
 1.   I början av mjölkperioden
 2.   I slutet av mjölkperioden
 3.   för sinkor
 4.  för ungboskap

Spara

 • Automatisering av utfodring frigör arbetstid
 • Effektiv tillverkning av helfoder = lägre energiförbrukning
 • Automatisk påfyllning av foderkomponenter i blandaren möjliggör en mycket exakt portionering
 • Frigör traktor för andra arbeten

Djurens välbefinnande

 • Välmående djur minskar veterinärkostnader
 • Djurens cirkulering i ladugården stöds med nyligen utdelat foder
 • Stora dörrar på lösdriftsladugårdar behöver inte öppnas – mindre fukt och mindre drag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sulje sivuvalikko