Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Free Stall Robot

Effektiv ensilagerobot för lösdriftsladugårdar

Pellon FreeStallRobot är en snabb utfodringsutrustning för utfodring med ensilage eller helfoder i lösdriftsladugårdar. Dess funktion grundar sig på vägning under drift. Exakt portionering under rörelse möjliggör fördelning av foder flera gånger om dagen.

Pellon FreeStallRobot är batteridriven och kräver inga separata elskenor.

 

 

Tekniska Data
FreeStallRobot
Styrning Pellon Graphics
Längd 2400 / 3400 mm
Bredd 1140 mm
Foderfördelningsbredd 1100, 1300 eller 1500 mm
Höjd 2050 mm
Monteringsläge höjd min. 2300
Volym 1,5 m³ / 2,5 m³
Effektbehov Batteridrift
Stråets längd i fodret max. 100 mm
 

 

Sulje sivuvalikko