Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Investeringskalkylator

 
 

Olika alternativ för att genomföra utfodring på en gård med nötdjur.
Jämförelse av investeringsalternativ med hjälp av återbetalningstid utan ränteeffekt.

Fyll i de gula rutorna.

Utgångsuppgifter

Arbetskostnad inkl. bikostn. (person)
€/h
Elpris
€/kWh
Pris för brännolja
€/l
Värde på helfoder
€/kg k-a
Åtgång av helfoder
kg-ka/dag
Årlig avkastning från gården
l eller kg
Mjölk- eller köttpris
€/l eller €/kg

Automatisk utfodring
Alternativ investering
Investering i utrustning
Bidrag (AB 40/50 C 35/45)
Kapital bundet i utrustningsinvest.
36000

Arbetstid som går åt till utfodring per dygn
h
h
El som går åt till utfodring per dygn
KWh
KWh
Brännolja som går till utfodring per dygn
l
l
Service- och underhåll per år
Inverkan på årlig avkastning %
%
%
Inverkan på uppätet helfoder
%
%

Arbetskostnad / år
Elkostnad / år
Brännoljekostnad / år
Servicekostnad / år
Driftkostn. sammanl. / år

Produktionseffektvärde per år

Värde på uppätet helfoder per år

Återbetalningstid för automatutfodring eller återbetalningstid för dess tilläggpris
år

Skillnad i driftkostnader per år
Skillnad i produktionseffekter per år
Skillnad i värde på uppätet helfoder per år
Sammanlagd effekt på årsnivå
Sulje sivuvalikko