Service Försäljning Reservdelar
Pellon

G-Pro2– lätt använt styrsystem

Pålitliga Pellon G-Pro2

Pellon G-Pro2 fungerar självständigt utan datortillämpningar eller nätförbindelser. Alla utfodringsuppgifter och inställningar finns kvar även efter elavbrott.

Systemets funktion eller ibruktagning kräver inte datorer, utan alla inställningar kan matas in direkt från bildskärmen.

 

Pellon G-Pro2 som styrsystem

Pellon G-Pro2 styr enskild robot eller en stor utfodringslinje med många faser och förgreningar. Systemet är alltid detsamma: Pellon G-Pro2.

Pellon G-Pro2 styr individuell utfodring av djur och hanterar stora djurmängder enkelt i grupper enligt användarens önskemål. Tillverkningen och fördelningen av foderblandningarna baserar sig på noggrann vägning.

 


Styrsystem för krävande förhållanden

Pellon G-Pro2 moduler och kopplingar hör till skyddsklass IP67 och de har redan testats många år i mycket utmanande ladugårdsförhållanden. Systemets moduler har inga rörliga mekaniska delar såsom hårdskivor eller reläer.

 

Fjärråtkomst

Vid behov kan systemets styrning omfatta också ladugårdens PC-kontrollrum eller pekplatta.

 


 

 

 

Styrbara utrustningar

Utfodringsband

 • Pellon BF 450 bandutfodrare max. 16 st.
 • Pellon TMR, FreeStall, Combi och Concentrate -robotar

Fullfoderblandare

 • Pellon CutMix och TMR

 

Påfyllningsutrustningar

 • Påfyllningsborden Pellon Module FD, Module Twin Ripper FD och Module Silage Ripper FD
 • Pellon CrimBox, Big Bag Doser och Mineral Doser
 • Pellon valskvarnar

 

Egenskaper

 • Foderkomponenter kan tas i flera olika faser under blandandet
 • 24 olika foderkomponenter
 • Olika blandningar kan portioneras till utfodringsgruppen
 • För blandningsämnena kan anges absorbtionspauser
 • Automatisk service/system som meddelar om smörjning
 • Användarnivåer skyddade med lösenord: Normal/Avbytare/Service
 • Styr vid behov också externa blandare och matarutrustningar
 • Möjlighet till utfodring som baserar sig på torrsubstans där blandningar och portioner kan basera sig på naturliga vikter eller torrsubstansvikter
 • Styrspråk bl.a. finska, svenska, engelska, tyska, japanska, holländska, franska.

 

Fjärråtkomst

 • PC-förbindelse (LAN eller WLAN), GSM-modem
 • Kan kopplas till externa larmsystem
 • Detaljerade GSM-textmeddelandelarm

 

G-Pro2 användartips:

 

Definition av blandning

 

Justering av mängden foderblandning som ska matas

 

Ändra matningstid och öka matningstiden

 

Ändra antalet djur i en utfodringsgrupp

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko