Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Feedline Support -tjänsten

I samband med utbyggnadsinvesteringar har jordbrukare bråda tider. Det finns många nya saker att tillägna sig och därför är det naturligt att man koncentrerar sig först på de saker som är absolut nödvändiga. Risken är att de nödvändiga rutinerna stannar kvar i vardagen och produktionen inte ”trimmas”. Bra utfodring är emellertid en nödvändig förutsättning när en större produktion ska köras igång, produktionsmål uppnås och gårdens likviditet kontrolleras efter att investeringarna har verkställts. Avtalsmodellen Feedline Support har utvecklats för att säkerställa att egenskaperna och möjligheterna med automatisk utfodring kan utnyttjas på gården till fördel för djuren och själva produktionen. Avtalet innebär ibruktagning som i större grad än normalt utgår från produktionen. Vi genomför den i samarbete med rådgivare.

 

I Support tjänsten ingår konsultering för jordbrukaren på gården före leverans. Vi kontaktar gården också för att förbereda för ibruktagningen av automatutfodringen. I tjänsten ingår också ibruktagningen efter monteringen och en fördjupad inskolning efter ibruktagningen. I det sammanhanget försäkrar vi oss om att man på gården kan indela djuren i utfodringsgrupper, ange sammansättningen på blandningarna för olika grupper, optimera blandningstiderna, skapa ändamålsenliga utfodringstider, utnyttja utfodringskurvor, behärska driftkostnaderna för utfodringen, minimera fodersvinn osv...

 

Automatutfodringen ger gården många konkurrensfördelar. Genom Feedline Support tjänsten försäkrar vi oss om att kunden kan utnyttja dem alla.

 

Sulje sivuvalikko