Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Feedline Safe –avtal

I samband med utbyggnadsinvesteringar ändras många saker. När beslut fattas fastläggs flera stora saker som inverkar på dagsrutiner, arbetsåtgång och löpande kostnader för många år framåt. Även i bästa fall är investeringarnas inverkan på ovan nämnda saker uppskattningar. Ofta glömmer man att tekniken som underlättar allt arbete kräver förebyggande service om man vill att den ska fungera under hela återbetalningstiden. Med hjälp av Feedline Safe avtalet får du bättre möjligheter att planera livet efter investeringarna och försäkrar dig om att utrustningen fungerar optimalt eftersom servicen utförs av en behörig person.

 

Feedline avtal kan du ingå med Pellon Group i samband med att du skaffar eller efter att du skaffat automatutfodring. Avtalets innehåll:

  • Förebyggande service av en behörig serviceman. Servicen utförs alltid i rätt tid så att utrustningen hålls i gång bättre.
  • Servicetillbehör, oljor och servicearbetet ingår i avtalspriset.
  • Tre år lång fortsatt garanti. Inga överraskningar.

Som avtalskund vet du vad underhållet kommer att kosta, får större säkerhet, bättre framförhållning och mindre bekymmer. Du kan koncentrera dig på produktionen.

               

Sulje sivuvalikko