Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Exempel på automatiska utfodringslinjer

I vidstående exempel Pellon lösningar för behov i olika ladugårdar.

 

 

Feedline Module FD påfyllningsutrustningar + Cutmix+ Beltfeeder bandfoderfördelare

I fodercentralen kan flera utrustningar för påfyllning av ensilage och fodermedel placeras i bredd. En 900 mm:s bandtransportör som kopplats ihop med en stigande transportör samlar komponenter till Cutmix-fullfoderblandaren. På det här viset ryms påfyllningsborden smidigt också i en fodercentral som finns i en lägre byggnad. Samtidigt förbättras påfyllningsbordens lagringskapacitet genom lastning bakifrån. Alla lastningar, blandningsrecept samt bandutfodringar baserar sig på vägda uppgifter som G-Pro2 produktionsstyrning styr enligt tidtabell. Elförbrukningen optimeras genom stegvis start samt genom att aktivera bara processutrustning som behövs för tillfället.

 

Exempel på bandfoderfördelarinstallations:

 

 
Sulje sivuvalikko