Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Tiina och Ilpo Wennström

Toholampiborna Tiina och Ilpo Wennström byggde ut sin ladugård rejält under den gångna sommaren. I den gamla ladugården på 2500 kvadrat som färdigställdes år 2009 gjordes en tillbyggnad på 2000 kvadrat. På sommaren när de får ladugården full mjölkas 280 kor i den 4500 kvadrat stora ladugården med sammantaget över 500 djur.

 

Ilpo Wennström försäkrar att genom att precisera utfodringen och automatisera foderutdelningen blir gårdens produktivitet bättre och husbondfolkets arbetsbörda mindre.

 

Säkerheten avgörande

-I vår gamla ladugård fanns Pellon Groups påfyllningsbord, blandare och bandutfodrare. Hela utrustningen fungerade så pass felfritt att vi inte ens övervägde andra utfodringssystem ordentligt i samband med att ladugården byggdes ut i somras, erkänner Ilpo Wennström.

 

I fodercentralen i Wennströms ladugård finns tre påfyllningsbord. Den ena av de gamla påfyllningsborden fortsätter sitt arbete med att portionera rundbalar direkt i den 18 kubik stora blandaren. Två Pellon Module DFD –påfyllningsbord med Twin Ripper –rivartrummor av ny modell har konstruerats för att riva och portionera foder som tas från stacken.

 

- Påfyllningsbordet är också ett utmärkt mellanlager för foder. När vädret till exempel håller på att bli kallare kan vi lyfta en sats för flera dagar färdigt på bordet. Tack vare påfyllningsbordet är det betydligt enklare att vara flexibel i fråga om den arbetsmängd som ladugården kräver, säger Pellon Groups distriktförsäljningschef Jouni Uusisalo.

 

Påfyllningsbordens rivartrummor har egna elmotorer varvid kedjetransmission som kräver service inte behövs. Den lägre rivartrumman roterar snabbare högre upp varvid fodret hålls kontrollerat på påfyllningsbordet. Trummornas samverkan garanterar att fodermassan som rivs från foderklumpen är av tillräckligt jämn kvalitet när den faller ner på komponenttransportören som går i sidled. Rivartrumman har tre olika knivar. Utöver de raka knivarna river utbytbara knivar som böjts både till höger och till vänster foder.

Noggrannhet genom skräddarsydda lösningar

-Rivaren på det nya Twin Tripper påfyllningsbordet är framför allt en rivare, eftersom knivarna på trumman inte har motstål mot vilka fodret skulle klippas. Det egentliga klippandet och finfördelningen sker i Cut Mix-blandaren som utrustats med två stående skruvar, klarlägger Pellon Groups produktchef för nötutfodring Harri Ojajärvi.

 

Komponenttransportören som de två nya påfyllningsborden använder ligger på sex vågar. En mycket exakt vägning av komponenter möjliggör exceptionellt exakt avpassning för varje utfodringsgrupp. Wennström har för avsikt att börja odla allt mer proteinväxter. Man har fått goda erfarenheter av till exempel en blandning av vete och ärter på gården. När olika foderkomponenter matas i blandaren från tre olika bord uppnår man helt nya dimensioner i foderavpassningen.

 

- Enligt mina erfarenheter är noggrann och precis utfodring en mycket viktig bidragande faktor när man förbättrar lönsamheten för mjölkproduktionen. Med tre påfyllningsbord kan jag garanterat göra foder av rätt kvalitet för alla grupper, tillägger Ilpo Wennström.

 

Sparar elektricitet

Snedtransportörerna i ändan på komponenttransportören och som går från blandaren till bandutfodraren har lådformiga konstruktioner. Med hjälp av den här lösningen faller inte ett enda strå på golvet i fodercentralen. De återvändande rakorna på transportören som lyfter foder till bandutfodraren jämnar ut foderflödet som går till bandet.

 

I den nya Cut Mix –blandaren med stående skruv har vi använt bästa tillgängliga råmaterial. Alla delar som kommer i kontakt med foderkomponenterna är av rostfritt Silonox-verktygsstål.

 

När gården övergick från den gamla mixern med 22 kilowatts motor till den nya blandaren med två 22 kilowatts motorer sjönk totaltiden för tillverkningen av en fodersats från 17 minuter till 5 minuter.

 

-Arbetet gick snabbare och elräkningen blev mindre, berättar Ilpo Wennström nöjt.

 

Den nya bandutfodraren i ladugården är hela 159 meter lång. I den exceptionellt långa transportören beslöt de sig för att använda en helhet med en fyra kilowatts motor. I transmission som förverkligats med kondrev är verkningsgraden avsevärt högre jämfört med allmänt använda växlar med skruv.Säker att använda

Bandet är snabbare än tidigare och i Wennströms ladugård rör sig bandet 50 meter i minuten, varför varje grupp får sin foderportion mycket snabbt. Diametern på dragtrumman som får bandet att röra sig avviker från tidigare modeller genom att den är cirka en tredjedel större varvid dragytan mellan trumman och mattan har nästan fördubblats. Mattans ändar har fogats ihop med varandra med ett skarvstycke som liknar gångjärn. Ett sådan här sammanfogning möjliggör byte av även korta delar av bandet som har fått en mekanisk skada till exempel av ett externt föremål.

 

Enligt Ilpo Wennströms erfarenheter har elförbrukningen i Pellon Groups utfodringssystem visat sig vara mycket låg. I alla motorer i utfodringsutrustningarna finns frekvensomvandlare som styr start och drift varvid belastningen i startskedet inte stör funktionen i de övriga elektriska anordningarna i ladugården. Genom att använda frekvensomvandlare hålls också storleken på säkringarna rimliga.


Kvalitet i kalvhuset

Pellon Group levererade också inredningen till kalvsidan i Wennströmmarnas ladugård. De viktigaste kriterierna när de valde inredningen var att den skulle vara praktisk och lätt att rengöra. Grindarna som är enkla att ta loss i uppfödningsanläggningen gjorde det möjligt att tömma boxarna med minilastare. Den släta plastytan på boxelementen är lätt att hålla ren. Framför de individuella boxarna finns en stadig ställning både för fast foder och flytande vätska. Råmjölken separeras med robot direkt till Urban Milk Shuttle-vagnen som används för att portionera ut råmjölken till kalvarna. För större kalvar används Urban Alma-drickautomat som identifierar djuren genom det officiella elektroniska eu-öronmärket.

 

Det fullständiga utfodringssystemet som Wennströmis skaffat för kalvar, kvigor och mjölkkor är en del av en långt automatiserad helhet på en modern mjöl

kgård. Wennströms planerade utfodringssystemet till sin ladugård noggrant ända in i minsta detalj tillsammans med Pellon Groups experter. Slutresultatet blev ett ändamålsenligt fungerande och mycket långt automatiserat foderutdelningssystem i storladugården som färdigställdes i Sykäräinen i Toholampi.

 

Sulje sivuvalikko