Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Salinin Tila Oy

Välmående kor, återvinning av gödsel och inbesparingar för gården med djupströbåsar 

Salinin Tila i Virdois har goda erfarenheter av djupströbåsar som de började använda i den ombyggda lösdriftsladugården för ett och ett halvt år sedan. Som strö i båsarna används torrfraktioner som separerats från gödseln från ladugården. 

Bolagets aktieägare Juha Salin räknar upp tre fördelar med djupströbåsarna: korna mår och mjölkar bättre, all gödsel som gårdens kor producerar kan återvinnas på gården och avsevärda inbesparingar av strökostnader.  

”Också utan att gödseln används som strö skulle den separeras för att möjliggöra exaktare användning av näringsämnen” säger han.

Vi fick fundera på båslösningar när vi beslöt att vi till sommaren 2017 övergår från ekologisk nötköttproduktion till ekologisk mjölkproduktion och ändrade köttdjursladugården till lösdriftsladugård för cirka 400 mjölkkor som mjölkas av sju robotar.

”Vi var intresserade av djupströbåsar och av gödselfraktioner som strö och därför kontaktade vi Pellon Group. Vi fick fundera på hur vi på ett smidigt sätt kunde förverkliga djupströbåsen på ett jämnt betonggolv.”

”Båsmodellen som företaget utvecklat med betongstenselement som bakhinder var enkel och mycket förmånlig att förverkliga”, berömmer Salin.

All flytgödsel separeras och torrfraktionerna som inte behövs för korna används med torv och halm i det öppna lösdriftsstallet för kvigor och sinkor. Den kvävehaltiga vätskan som bildas vid separeringen är utmärkt gödsel för gräsvall.

Enligt Juha Salin ska framhindret ännu finjusteras så att kon inte kommer för mycket fram och kan på så vis stöka till i båsen. Samtidigt får man ströet att hållas i båsen bättre.  

Djupströbädden kräver mera arbete än den traditionella båslösningen eftersom den måste skötas. Allt som allt säger Salin att han ändå är nöjd med lösningen och hur den fungerar.  

”Jämfört med torvströ sparar vi in cirka 10 000 euro per robot när ströpengarna pengarna går runt inom gården. I kalvningsboxen använder vi endast torv som strö, betonar han.

Djupströbädden är bra också för kornas hälsa eftersom den ökar deras hållbarhet. Båsen lockar korna att ligga och kon producerar när den ligger och idisslar.  

Enligt Salin förekommer det inte några problem som skulle avvika från det normala ens i kornas juverhälsa, det här testades under förra sommarens hetta. 

 

Djupströbåsarna monterades smidigt på det jämna betonggolvet med Pellon Groups båsmodell där bakhindret är ett betongstenselement.  

 

Salinin Tila Oy:s aktieägare Juha Salin säger att djupströbåsen innebär lite mera arbete än en normal bås. Dess fördelar uppväger emellertid det extra arbetet.  Under fotograferingsdagen var det -28 grader kallt vilket märktes på att fukten kondenserades i den halvvarma lösdriftsladugården.

 

 

Utmanande arbetsplats för Pellon Manure Master

Samtidigt som lösdriftsladugården byggdes om för mjölkkorna, installerades dit också Pellon Groups nya utgödslingsutrustning, Manure Master. Enligt Juha Salin hade den ett slitsamt arbete framför sig.  

”I ladugården finns en lång gång som är bredare än normalt och djupströbåsen påverkar sammansättningen hos gödseln. Ibland kommer det nämligen väldigt mycket strö med gödseln”, säger han.

Utrustningens standardlösning fungerade inte helt med djupströbåsen och därför utvecklade man tillsammans med Pellon Group i synnerhet skrapslädens egenskaper. Den utsätts för de största påfrestningarna eftersom den är hela tiden i rörelse och transporterar bort också mycket strömaterial.  

Salin säger sig vara nöjd med resultatet av arbetet och att utrustningen nu fungerar som den ska. Utmaningarna som avvek från ladugårdar med normala båsar var kända redan när affären gjordes.

”Då kom vi överens om att vi provar hur utrustningen fungerar. Och om den inte fungerar så ändrar vi på den. Det har hållit och så gjorde vi också, säger Salin och berömmer annars också det goda samarbetet.

 

Genom omändringar anpassades Pellon Groups Manure Master och dess skrapslädes funktion för ladugårdens gångar som är bredare än normalt och för gödseln från djupströbåsarna.

 

Text och foto: Viskurimedia

 

Sulje sivuvalikko