Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Kalvutfodringsautomaten ger tid att koncentrera sig på att sköta kalvarna

Kalvutfodringsautomaten ger tid att koncentrera sig på att sköta kalvarna

När kostallet på Puolivälis mjölkgård i Alajärvi byggdes ut var anskaffandet av en ny utfodringsautomat för kalvarna en självklar sak. På mjölkgården är det Henna Puolimäki som sköter kalvarna. Enligt henne är det lättare att följa utfodringen med Urban Alma Pro-automaten som skaffades till ladugården. Automaten berättar också om kalvarnas hälsotillstånd. Och framför allt ger det henne tid att koncentrera sig på att sköta kalvarna.

 

”Det är inte vettigt att byta ut ett bra system som resulterar i att kalvarna växer bra”, summerar Henna Puoliväli betydelsen av kalvarnas drickutfodringsautomat.

I mjölkboskapsbyggnaden som hennes föräldrar Markus och Minna Puoliväli byggde år 2008 användes redan en drickutfodringsautomat. Eftersom man hade goda erfarenheter av den togs en drickutfodringsautomat också till utbyggnaden som gjordes år 2018.  

När kalvantalet steg skulle den gamla automaten med en drickstation ha blivit för liten och ineffektiv. Med den skulle man inte heller ha kunnat utfodra med mjölk eftersom den gjorde kalvarnas dryck bara av vatten och mjöl.

 

”Vi ville använda så mycket mjölk som möjligt vid utfodringen av kalvarna men också ha möjligheten att göra dryck av pulver, motiverar Henna Puoliväli valet.

Den gamla automaten såldes och som ny drickutfodringsautomat skaffades Urban Alma Pro-utrustningen som Pellon är agent för. Utrustningen använder mjölk alltid då mjölk finns i tanken. Endast när mjölk inte finns gör automaten dryck av pulver.

”Automaten har tre drickstationer vilket passar bra för vårt kalvantal som varierar mellan 30 och 40 kalvar. Vi har tre gruppboxar och egen drickstation i varje box”, berättar Puoliväli.  

 

Vid ena väggen på kalvavdelningen finns ensamboxar varifrån kalvarna flyttas i samma grupper till följande box allteftersom de växer. På det här viset finns det så många lika stora och gamla kalvar som möjligt i samma grupp vilket ger lugnare besök vid drickautomaten.  

 

 

I Urban Alma Pros-drickutfodringsautomat finns tre drickstationer, en i varje gruppbox.

 

Henna Puoliväli säger att hon inte kan komma på något att klaga på i Urban Alma Pro drickautomaten. Jämfört med den man hade tidigare finns det flera egenskaper som gör det enklare att följa med utfodringen och kalvens hälsotillstånd.

 

Automaten är också enkel att använda. Att göra en utfodringskurva enligt vilken kalven får mjölk och sedan se till att automaten har tillräckligt med mjölkpulver och tvättmedel för rengöring räcker.

 

”Tänk att den till och med rengör sig själv”, säger Puoliväli och ler åt hur enkel automaten är att använda.

Att skötaren på en klar och tydlig pekskärm på en gång kan se uppgifter om hur kalven har druckit och hur den mår anser hon vara en bra egenskap i automaten. Färgkoder som liknar trafikljus gör det ännu lättare. Som identifikation fungerar e-öronmärken.

 

 

Henna Puoliväli som sköter kalvarna på Puolivälis mjölkgård i Alajärvi hittar inget att klaga på i Urban Alma Pro drickutfodringsautomaten som de har använt från år 2018 i det då utbyggda kostallet.  Hon tycker att det är bra att skötaren på en klar och tydlig skärm på en gång ser uppgifterna om hur kalven har druckit och dess hälsa.

 

”På det här viset finns tid över till det allra viktigaste nämligen att iaktta och sköta kalvarna. Det är annars också alldeles tillräckligt med arbete med nyfödda kalvar i ensamboxar säger Puoliväli.

 

I automaten kan du bestämma och ändra hur mycket mjölk kalven får i olika skeden och i hur många portioner. För kalvar i mellanskedet är maximimängden 11 kg av vilken mängden som många dricker stannar på 9-10 kg.

 

Mjölken portioneras i allmänhet ut i fyra portioner så att kalven inte dricker sig proppmätt på en gång. Automatiken mäter och visar exakt mjölken som blivit över och på så vis ser man vad kalven har druckit.  

”Mjölken som blivit över hålls varm och följande kalv kan dricka den. Drycken räknas sedan till den här kalvens portioner”, säger Puoliväli.

 

Avvänjning så småningom

Uppgifterna som automaten ger om kalvens avvikande beteende vid utfodringen, till exempel att kalven dricker bara hälften av mjölkmängden, är genast tecken på att någonting är fel i dess hälsotillstånd. Enligt Henna Puoliväli märker man nödvändigtvis inte det här så snabbt genom iakttagelser.  

 

”Utöver restmjölk visar maskinen också hur många gånger kalven kommer och dricker och vilka kalvar det är. Om besöken är få kan kalven ha fel till exempel i benen eller så har kalven ännu inte lärt sig att komma och dricka.”

 

”När man lär kalven en gång kan den komma och dricka efter det”, vet hon av erfarenhet.

 

Att man kan ställa in antalet utfodringsdagar och att automaten själv börjar avvänja kalvarna stegvis tycker Puoliväli är en utmärkt sak. Med tidigare automaten måste vi göra det själv och på en gång.

 

”Nu dricker kalvarna 73 dagar. Mängden de dricker minskar efter två månader till åtta kilogram och därifrån stegvis till noll.”

 

När automaten minska mjölkmängden stegvis är kalvarna enligt henne nöjda och lugna till skillnad från när de hade den gamla automatiken. Om kalven ännu har sugbehov kan den gå och suga på den tomma tutten.

 

I Urban Alma Pro-drickutfodringsautomaten kan man ställa in varje kalvs största portion och hur många portioner kalven får per dygn. I Puolivälis kostall dricker kalvarna ur automater 73 dygn och i slutskedet börjar automaten avvänja kalvarna stegvis i enlighet med drickkurvan.  

 

Text och foto: Arto Takalampi

Sulje sivuvalikko