Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Mäkeläs gård

Vi skulle aldrig byta ut Side by side-mjölkstationen

På Mäkeläs gård i Lauttijärvi i Sastmola i en lösdriftsladugård som togs i bruk för några år sedan har man förverkligat flera lösningar som ännu är sällsynta i Finland. Nya lösningar har använts i mjölkningen, utgödslingen, energihushållningen och i kornas liggunderlag.

Paret Kari Mäkelä och Seija Latva stannade för nya lösningar för att få bättre ergonomi, lättskötthet och öka djurens välbefinnande. Som liggunderlag fungerar till exempel komposterbar ströbotten utan båskonstruktioner.

”Korna får fritt välja sin plats och deras förhållanden påminner mycket om de i beteshagen”, säger Kari.

Mjölkstationen var en självklar lösning som mjölksystem eftersom den smidigt tillåter större antal kor i kompostladugården.

”Nu har vi 100 kor men avsikten är att genom egna kvigor så småningom höja antalet till 120 kor. Ett så stort antal kor kan vi sköta på tu man hand utöver tjurarna som vi föder upp själv”, förklarar Seija.

 

Seija Latva och Kari Mäkelä tycker att skärmen på stationen är utmärkt. Den visar genast till exempel hur aktiva djuren är samt eventuell separat mjölkning. Också avbytaren har stor hjälp av informationen.

 

Ergonomi och effektivitet viktiga när stationen valdes  

Som mjölkstation valdes SAC SBS-industrial side by side-station som så kallad källarversion. När paret valde återförsäljare var tidigare goda erfarenheter av fungerande service och företagets närhet viktiga och när de valde mjölkstation prioriterade paret bekvämt arbete och effektivitet.

”Mjölkmaskineriet har placerats separat i källaren under mjölkstationen och mjölkstationen är i nivå med golvet. Golvet kan justeras till lämplig höjd för mjölkaren vilket är en stor fördel med tanke på ergonomin, betonar Kari.

Seija tillägger att på det här viset kan man stå normalt när man arbetar under mjölkningen. Hon anser också att stationen medför en annan fördel då man tack vare smarthalsbanden ser alla kors aktivitetsstatus eller eventuell separat mjölkning genom färgkoderna på skärmen som finns på platsen.

Korna styrs först från lösdriftsladugården till en uppsamlingsplats. I stationen ryms samtidigt 20 kor för mjölkning, tio på båda sidorna. Seija räknar ut att den egentliga mjölkningen morgon och kväll tar cirka en och en halv timme. 

”Det här är så enkelt och snabbt att vi aldrig skulle byta ut mjölkstationen. När vi så småningom får bort långsammare kor går mjölkningen ännu snabbare”, säger hon. 

Då modellens källarversion var ny även för Pellon Group krävde ibruktagningen mera finjustering än normalt i början. Enligt Kari redde sakerna ändå upp sig lätt och problemfritt. 

”Inte ens bakterier eller celler ökade. Tack vare kompostunderlaget har spenhälsan blivit bättre”, säger han.

 


När Seija Latva och Kari Mäkelä valde mjölkstation lade de vikten på ergonomi och effektivitet. Som specialitet har stationen justerbart golv som ger optimal arbetsställning. Mjölkstationen är en så kallad källarmodell där maskineriet har placerats i källaren under stationen.

 

Kompostunderlaget kräver inte mera arbete

I lösdriftsladugården har korna kompostunderlag och strö av halm och kutterspån och inga fasta båsplatser. Förhållandena påminner så mycket som möjligt om de i beteshagen.  

 

Också i den nya ladugården vågade paret övergå till kompostunderlag eftersom de hade över tre års erfarenhet av det i den gamla ladugården. Underlaget har fungerat bra och temperaturen har hållits vid 50-60 grader.

”För att underlaget ska fungerar måste man använda halm och kutterspån men inte torv. Torv är för surt” förklarar Seija.

Båda får hela tiden höra hur arbetskrävande kompostunderlaget är, men eftersom man kan arbeta med maskiner stämmer det inte.

Efter att Kari har styrt korna till uppsamlingsplatsen morgon och kväll vänder han ströet med kultivatorn efter traktorn, vilket tar ungefär 20 minuter per gång. På det här viset har korna alltid ren bädd när de kommer från mjölkningen. 

”I en ladugård med 100 kor är det ett rätt så snabbt utfört arbete, säger han.

Ströet strös ut med hjullastare. Underlaget töms en gång om året på sommaren. Efter det får det ännu brinna ett år före det sprids ut på fälten.

 

Korna styrs från ladugården först till uppsamlingsplatsen och sedan till mjölkningen. Vid stationen ryms 20 kor åt gången. Uppsamlingsplatsen hålls ren med skrapa och sköljning.

 

Bilder:  Viskurimedia och Pellon 
Text: Viskurimedia

Sulje sivuvalikko