Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Maitokartano

100 mjölkkor – 9 år – 13 miljoner kilo med Pellons bandutfodring – utan störningar

Maitokartano som finns i Reisjärvi firar lösdriftsladugårdens nioårsfest på hösten. Ägarna Janne Paananen och Markku Kiljala berättar ivrigt om vardagen i lösdriftsladugården och också om sina framtidsplaner. ”En sak är säker. Vi gjorde rätt när vi en gång i tiden automatiserade utfodringen, men beslöt att sköta mjölkningsarbetet med en mjölkstation.” så svarar båda utan att tveka. ”Varje helfoderkilo som delats ut under de gångna nio åren har tillförligt skötts med Pellon bandutfodrare. Grep eller lastare har vi inte behövt använda som hjälp. Utrustningarna och servicen har fungerat utomordentligt.”

 

Arbetsuppgifterna på gården har annars också fördelats mycket fördomsfritt. Utöver skolkamraternas gemensamma ladugård har sex djurgårdar (sammanlag 600 ha åker) bildat Koneasema Future andelslaget. På det sättet har en enda gård inte behövt binda för stort kapital i åkermaskiner. Vid utfodringen i ladugården tar påfyllningsborden i fodercentralen emot hackat ensilage från 70 hektar samt krossädsblandning från 35-40 hektar. Sädblandningen består till 50 % av korn, 30 % av havre och 20 % av vete. Dessutom tillsätts värmebehandlat rybs och glycerol i blandingen.

 

Blandningen görs med TMR Mixer –bandfoderfördelare, 8–9 satser per dygn med fyra olika recept. För högproducerande mjölkande kor har man en egen energihaltig blandning som utdelas kl. 6.15

, kl. 11.00 och kl. 16.00. Fodret till de övriga mjölkande korna delas ut morgon och kväll på samma sätt som till sinkogruppen och ungdjuren. Före hösten 2006 testade man en traktordriven fodervagn med vilken man måste göra en grundblandning på 4-6 ton och cirka 700 timmar onödigt arbete med traktorn per år.

 

Användarerfarenheterna av Pellon utfodringsautomation är mycket positiva. Elförbrukningen med en 3 kW:s blandare med påfyllningsbord och bandfördelare var mycket låg. Separat förbrukningsmätare finns inte men på basis av användningsdata är den kalkylerade förbrukningen cirka 40 kWh per dygn dvs. under 5 eu

ro! I samband med den årliga servicen på SAC-fiskbensmjölkstationen underhålls också den övriga utfodringsutrustningarna. ”Markku Alatalo har bytt ut vajern på plogen två gånger under 9 år och en gång sprack bandet lite och förorsakade störningar. Vi kunde skarva den med alligatorlås mellan utfodringsgångerna och behövde inte börja använda grepen. I medeltal en gång om året får vi larm om något annat än att en komponent är slut. Det går nog att leva med larmen säger Janne och Markku som är nöjda. Den totala kostnaden för underhållet av Feedline-fodersystemet har stannat under 1000 euro per år trots att vi har haft betydligt mera drifttimmar

än traktorarbetstimmar på en vanlig gård.

 

Två personer arbetar allt som allt 6-6,5 timmar om dagen på gården. I mjölkningen deltar en långvarig kreatursskötare – en man från den egna byn och före detta avbytare. När man kan lita på varandra är arbetet trevligt. Med hjälp av en arbetstagare får ägarna lediga dagar för intressen och förtroendeuppdrag.

Nu bygger vi ut produktionen kontrollerat genom att flytta ungdjur till en kviguppfödningsanläggning i närheten. Helfodret till djuren görs i en fodercentral på gården och delas ut med vagn till ladugården som ligger på cirka tre kilometers avstånd.

 

Sulje sivuvalikko