Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Kallion tila Oy

Manure Masters skrapa får beröm

På gödselgångarna i den färdigställda utbyggda delen av ladugården på Kallion Tila Oy i Nivala gjordes öppna rännor trots att man på gamla sidan hade betongspalter med djupschakt. Som utgödslingssystem valdes Pellon Manure Master som utvecklats för lösdriftsladugårdar med öppna rännor. Systemet har nu fungerat några år och skrapsystemet har visat sig vara fungerande och mycket djurvänligt samtidigt som det håller de öppna rännorna torra.

 

I den ursprungliga lösdriftsladugården som färdigställdes år 2010 gjordes betongspalter där utgödslingen sköts av utgödslingsroboten ”Puuha-Pete”. När man planerade en identisk utbyggnadsdel funderade man på alternativ till betongspalterna.  

 

”Vi ville inte längre ha schakt i den här delen. Vi funderade på att öppna rännor och skrapa kunde vara en bra lösning eftersom skrapsystemet har utvecklats mycket från de tidigare systemen” säger Juha Kallio. På gården har funnits skrapor i den gamla ladugården ända sedan 90-talet.

 

På gården finns allt som allt två mjölkkostall, en kvighall och en kalvavdelning. Gården fungerar som ett aktiebolag där producentparen Päivi och Juha Kallio samt Jyri och Olli av deras söner är aktieägare.  

 

Familjen Kallio bekantade sig med Manure Master-skrapans funktion i en likadan utbyggnad och hämtade erfarenheter därifrån. Efter det var valet klart enligt Juha Kallio.

 

Av Kallio Oy:s aktieägare är Juha (till vänster) och Jyrki Kallio nöjda med Pellon Manure Master- utgödslingssystemet som rengjort öppna rännan några år. Den rengör noggrant och är säker för såväl djuren som skötaren. Tack vare vertikalgivaren känner den även en liten beröring av kons klövar eller skötarens fot och stannar.

 

”Nu har vi två års goda erfarenheter av skrapan och är nöjda med den. Helheten är fungerande och gångarna hålls torra.  En betydelsefull fördel är att skrapan är mycket djurvänlig och korna har lärt sig att leva med den utan att snubbla, säger han.

 

Till dragvajersystemet som fungerar enligt friktionsdragprincipen har man lagt en mycket känslig vertikalgivare som identifierar hinder framför skrapan.

 

I utbyggnadsdelen finns gårdens femte robotgrupp som består av tjurkalvarna samt största delen av sinkorna. Att sinkorna placerades i utbyggnadsdelen bidrog till att man stannade för lösningen med öppna rännor och utgödsling enligt den.  

 

Effektivt rent

Manure Master består av en urinavskiljningsränna som inbäddats i gjutningen, skrapa med två vingar och en styrdator som styr hela systemet. Maskin med friktionsdrag utan trummor som rullar vajern möjliggör gödselgångar som är oberoende av varandra.

 

Juha (till vänster) och Jyri Kallio på den nyss rengjorda gödselgången. Renligheten syns direkt också på djurens rena ben.

 

Juha tycker det är bra att alla fyra gödselgångar har egna dragenheter och skrapor så att de kan programmeras att fungera enskilt.

 

”Manöverpanelen som är enkel att använda får ett särskilt stort tack av oss eftersom den är lätt och behaglig att använda. Man lyckas sällan så här bra med panelens logik och grafik, berömmer han.

 

Under pauserna parkeras skraporna på en plats där de är minst i vägen. I slutet av utgödslingsgångarna finns tvärgående rännor där gödseln rinner i pumpbrunnen. Att den öppna rännan hålls ren syns direkt på kornas rena ben och tack vare urinrännan i gjutningen är den öppna rännan också torr.

 

Att serva utrustningarna i ladugården är Jyris uppgift och enligt honom är Manure också lätt att serva.

”Om ett fel uppstår är felet alltid klart och enkelt att lokalisera. I den batteridrivna utgödslingsroboten får man däremot söka felet längre. Även åtdragningen av vajern sköts i tid eftersom systemet påminner om det.”

 

Juha och Jyri berömmer servicen och reservdelstjänsten. De har varit tvungna att testa dem ett antal gånger då draghjulsfästet fick något fel med ett års mellanrum och draghjulet har de bytt ut tre gånger.

 

Pekskärmen på manövreringssystemet får ett stort tack av Juha (till vänster) och Jyri Kallio. Enligt Juha har man verkligen lyckats med pekskärmens logik och grafik.

 

Pigga kor

Båda har märkt att mjölkkorna i utbyggnadsdelen är ovanligt pigga och mjölkar flitigt. Juha är inte säker men han har tänkt på gödselskrapans inverkan på piggheten.

 

”När skrapan startar på bestämda tider, inverkar den drivande på korna och aktiverar dem” funderar han.

 

På Kallios gård har ladugården haft två gångar vilket enligt Juho har en stor betydelse för kornas produktion. En stor ko kräver mycket rum omkring sig ända från utfodringen och i en ladugård med två gångar får den tillräckligt med utrymme.

 

Gårdens resultat av mjölkproduktionen talar för sig själv:  i hundratonnarnas antal med 41 kor är gården etta i Finland, 150-tonnare har man tre och en 200-tonnare. I den nuvarande boskapen finns åttio 50-tonnare. 

 

Text och foto: Arto Takalampi

Sulje sivuvalikko