Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Elovasikka Oy, Kiuruvesi

Elovasikka övergick till individuell utfodring av kalvar: ”Livet är så mycket lättare”.

 

Vid Elovasikka Oy:s uppfödningsanläggning övergick man från fri utfodring till individuell utfodring i samband med renoveringen av kalvavdelningen på våren 2018. Den primära avsikten med att byta utfodringssätt var att förbättra djurens hälsa och på så vis öka lönsamheten. För att sköta den individuella utfodringen skaffade Elovasikka Urban Alma Pro utrustning från Pellon Group. Vid Elovasikka är djuren i 7 olika avdelningar med 65-77 djur på varje avdelning och på varje avdelning finns fyra utfodringsstationer dvs. för cirka 16-20 kalvar per station. Alla kalvar på varje avdelning kan dricka från vilken som helst av de fyra stationerna. Tjurar, kokalvar och olika raser är tillsammans på samma avdelning. När djuren kommer till gården kontrollerar vi att e-märket är i skick för identifiering. I drickautomaten matar vi in kalvens födelsedag, varvid utrustningen placerar kalven på rätt plats på utfodringskurvan och kalven får utfodringsgiva som motsvarar ifrågavarande dag.

 

Vid Elovasikka får djuren dricka tills de är 60 dagar gamla. Under de 14 sista dagarna avvänjs djuret från mjölken genom att småningom minska givan varje dag. Enligt Roosa Toivainen som ansvarar för skötseln av djuren är det tidigare sättet att på en gång avvänja djuren från mjölk en stressig situation för djuren och det ledde också ofta till sjukdomsfall. Nu görs kalven till idisslare mycket mer kontrollerat och mindre stressfullt. För de svagaste djuren kan man vid behov mycket smidigt ge några fler dagar att dricka genom att trycka på pekskärmen. Det nya utfodringssättet har också gett oss mycket aktivare djur. Mängden som kalven får att dricka på en gång är begränsad varvid kalvens dagliga portion tillåter och kräver att kalven besöker stationen flera gånger. Med begränsad giva per gång dricker kalvarna inte så mycket att de blir för mätta. De mest aktiva kalvarna går också oftare och smakar på grovfoder och vänjer sig till idisslare smidigare. ”Djurens aktiva beteende är som från en annan värld” säger Roosa leende.

 

Genom att kontrollera hälsotillståndet kontrolleras också produktiviteten

Elovasikkas Urban utrustning har kontroll av hälsotillstånd. På pekskärmen syns genast vilka djur har avvikande beteende och kräver noggrannare kontroll. Avvikande beteende kan innebära att djuret inte dricker upp sin dagsgiva, besöker stationen mera sällan eller dricker färre gånger. Ändringar i kalvens hälsotillstånd är svåra att upptäcka lika tidigt som med utrustningen. Urban Alma Pro utrustningen tillverkar på en gång små mängder dricka som motsvarar behovet och den färdiga drycken transporteras inte långa vägar. Den färdiga drycken står endast en kort stund och därför hålls kvaliteten god och bakterienivåerna bra i drycken.

 

Användningskostnaderna hålls i styr

Enligt gårdens husbonde Mikko Elovaara är mjölkfoderförbrukningen cirka 15 % mindre än tidigare. Urban Alma Pro låter aldrig färdigt foder rinna ut i avloppet eftersom fodermängderna som utrustningen tillverkar motsvarar behovet. Dessutom sparar vi in på foder tack vare begränsade givor. Djuren utfodras endast efter behov. Urban Alma Pro sköter tvätten automatiskt. ”Det är just tack vare tvättarna som vi sparar arbetstid jämfört med tidigare” säger Roosa Toivainen. ”Livet är så mycket lättare med Urban”. Kalvutfodringsutrustningen är en viktig investering Mikko Elovaara jämför priset på utfodringsautomaten med priset på en ny vagn. ”Priserna är ungefär desamma, men vilken av dem tror du är till större nytta”? ”Urban är en av de bästa investeringarna på gården.” Vid Elovasikka har kalvutfodringsautomaten många drifttimmar eftersom den utfodrar cirka 3000 kalvar om året. Då ska också eftermarknadsföringen vara i skick. Firma Toni Lukkarinen som har huvudansvaret för underhållet och monteringen får mycket beröm av husbonden.

 

Bilder: Elovasikka

Sista bilden: Toni Lukkarinen

Elovasikka övergick till individuell utfodring av kalvar: ”Livet är så mycket lättare”.  

Vid Elovasikka Oy:s uppfödningsanläggning övergick man från fri utfodring till individuell utfodring i samband med renoveringen av kalvavdelningen på våren 2018. Den primära avsikten med att byta utfodringssätt var att förbättra djurens hälsa och på så vis öka lönsamheten. För att sköta den individuella utfodringen skaffade Elovasikka Urban Alma Pro utrustning från Pellon Group.   

Vid Elovasikka är djuren i 7 olika avdelningar med 65-77 djur på varje avdelning och på varje avdelning finns fyra utfodringsstationer dvs. för cirka 16-20 kalvar per station. Alla kalvar på varje avdelning kan dricka från vilken som helst av de fyra stationerna. Tjurar, kokalvar och olika raser är tillsammans på samma avdelning. När djuren kommer till gården kontrollerar vi att e-märket är i skick för identifiering. I drickautomaten matar vi in kalvens födelsedag, varvid utrustningen placerar kalven på rätt plats på utfodringskurvan och kalven får utfodringsgiva som motsvarar ifrågavarande dag. Vid Elovasikka får djuren dricka tills de är 60 dagar gamla. Under de 14 sista dagarna avvänjs djuret från mjölken genom att småningom minska givan varje dag. Enligt Roosa Toivanen som ansvarar för skötseln av djuren är det tidigare sättet att på en gång avvänja djuren från mjölk en stressig situation för djuren och det ledde också ofta till sjukdomsfall. Nu görs kalven till idisslare mycket mer kontrollerat och mindre stressfullt. För de svagaste djuren kan man vid behov mycket smidigt ge några fler dagar att dricka genom att trycka på pekskärmen. 

Det nya utfodringssättet har också gett oss mycket aktivare djur. Mängden som kalven får att dricka på en gång är begränsad varvid kalvens dagliga portion tillåter och kräver att kalven besöker stationen flera gånger. Med begränsad giva per gång dricker kalvarna inte så mycket att de blir för mätta. De mest aktiva kalvarna går också oftare och smakar på grovfoder och vänjer sig till idisslare smidigare. ”Djurens aktiva beteende är som från en annan värld” säger Roosa leende. 

Genom att kontrollera hälsotillståndet kontrolleras också produktiviteten

Elovasikkas Urban utrustning har kontroll av hälsotillstånd. På pekskärmen syns genast vilka djur har avvikande beteende och kräver noggrannare kontroll. Avvikande beteende kan innebära att djuret inte dricker upp sin dagsgiva, besöker stationen mera sällan eller dricker färre gånger.  Ändringar i kalvens hälsotillstånd är svåra att upptäcka lika tidigt som med utrustningen. Urban Alma Pro utrustningen tillverkar på en gång små mängder dricka som motsvarar behovet och den färdiga drycken transporteras inte långa vägar. Den färdiga drycken står endast en kort stund och därför hålls kvaliteten god och bakterienivåerna bra i drycken. 

Användningskostnaderna hålls i styr

Enligt gårdens husbonde Mikko Elovaara är mjölkfoderförbrukningen cirka 15 % mindre än tidigare. Urban Alma Pro låter aldrig färdigt foder rinna ut i avloppet eftersom fodermängderna som utrustningen tillverkar motsvarar behovet. Dessutom sparar vi in på foder tack vare begränsade givor. Djuren utfodras endast efter behov.   

Urban Alma Pro sköter tvätten automatiskt. ”Det är just tack vare tvättarna som vi sparar arbetstid jämfört med tidigare” säger Roosa Toivainen. ”Livet är så mycket lättare med Urban”.  

Kalvutfodringsutrustningen är en viktig investering

Mikko Elovaara jämför priset på utfodringsautomaten med priset på en ny vagn. ”Priserna är ungefär desamma, men vilken av dem tror du är till större nytta”? ”Urban är en av de bästa investeringarna på gården.”  Vid Elovasikka har kalvutfodringsautomaten många drifttimmar eftersom den utfodrar cirka 3000 kalvar om året. Då ska också eftermarknadsföringen vara i skick. Firma Toni Lukkarinen som har huvudansvaret för underhållet och monteringen får mycket beröm av husbonden.

Sulje sivuvalikko