Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Ab Euro-Bull Oy

Automatisk utfodring ger tid för djuren

Samuel Ingves och MarcusTeir som byggde Ab Euro-Bull Oy:s uppfödningsanläggning för 850 köttdjur anser att det är en självklarhet att blandutfodringen i uppfödningsanläggningen automatiserades så långt som möjligt. Uppfödningsanläggningen uppfördes för några år sedan i Härkmeri i Kristinestad.

Enligt Ingves fanns det flera orsaker till lösningen av vilka en var det praktiska: ingen av dem bor i närheten av uppfödningsanläggningen utan fem kilometer därifrån.  

De viktigaste orsakerna gällde ändå ekonomin och djurskyddet. Trots att systemet kostade är det kostnadseffektivt

”Här behövs endast en utomstående arbetstagare. Hen flyttar foderbalarna och potatisfodret med teleskoplastare till blandaren och automatiken sköter de övriga råvarorna, blandningen och foderutdelningen på foderbordet.” 

”Resten av tiden sköter, säkerställer och följer hen djurens hälsa, säger Ingves.

Marcus Teir påpekar att utan automatik skulle arbetstagaren få använda fyra till fem timmar om dagen till utfodringen. Det skulle finnas mycket mindre tid för att kontrollera vattenkopparna, rengöra utfodringsbordet eller iaktta djuren.

”I praktiken skulle vi då behöva två arbetstagare, den ena för att tillverka fodret och den andra för att sköta djuren. Nu har en arbetstagare dessutom tid att få alla tjurar att stiga upp några gånger om dagen för att se att allt, till exempel benen, är i skick”, säger han.

 

Euro-Bulls utfodring har automatiserats så långt som möjligt. Balbordet och påfyllningssilon för potatisfodret fylls med teleskoplastare, efter det sköter automatiken blandningen och utfodringen.  Enligt Marcus Teir baserar sig doseringen och blandningsförhållandena på vägning.   

 

 

Grundarna av Ab Euro-Bull Oy:s köttboskapsanläggning Marcus Teir (t.v.) och Samuel Ingves beslöt att bygga en gemensam uppfödningsanläggning istället för att båda utöka den egna köttproduktionen på hemgården. Männen driver företaget med klar arbetsfördelning: Marcus ansvarar för maskinerna och utrustningarna, Samuel sköter pappersarbetet.

 

Utfodringsanläggningen används flitigt

Hela den automatiska utfodringsanläggningen skaffades från Pellon Group. Pellon Feedline High Capacitys datorstyrda utfodringssystem omfattar allt från styrandet av produktionen, silon utomhus, storsäckssilon, matarutrustningen och Module FD balborden ända till den 20-kubikmeter stora Cut Mix blandaren, mellantransportörerna och BF450 bandutfodraren.

Blandfodret blandas av silage och potatisdrank samt av helfoder och mineraler. Doseringarna och blandningsförhållandena grundar sig på vägning där skillnaderna i balarnas storlek beaktas.  

Enligt Samuel Ingves används systemet flitigt men det har hela tiden fungerat klanderfritt. Då fodret blandas två gånger om dagen och tjurarna matas fem gånger om dagen fungerar utrustningen 10 timmar i dygnet.  

”Fördelen med systemet är att det kan användas flexibelt. På det här viset är arbetet inte beroende av timmarna, säger Teir.

Foderköket är stort och på andra sidan av foderköket har reserverats plats för utrustningar för en till uppfödningsanläggning för ytterligare cirka 850 djur. Tillstånden för utbyggnaden är redan i skick och de planerar att bygga den under loppet av några år.

”Jag tror att vi även då stannar för Pellon -lösningen. Det är enklare att arbeta med bara en utrustningstillverkare i samma uppfödningsanläggning, säger Ingves.

Den årliga elförbrukningen i uppfödningsanläggningen är 160 000 kilowattimmar. När man relaterar detta till automatiken och en varm lokal på 700 kvadratmeter anser Ingves att det är mycket rimligt.

Euro-Bull blev HKScans producent genom en konkurrensutsättning. Företagarna är mycket nöjda med kötthusets verksamhet och hur de sköter saker.  

Tjurarnas realiserade dagstillväxt var 685 gram i fjol och med det lyckades Euro-Bull med god marginal placera sig inom den bästa fjärdedelen av HKScans producenter.

”Vi är själv också nöjda med det och strävar inte efter någon nämnvärt större tillväxt, säger Ingves.

 

Tjurarna är i uppfödningsanläggningen med 32 avdelningar där två tredjedelar av spjälgolvet har gummibotten. Fodret utdelas på utfodringsbordet med bandutfodrare.

 

Text och foto: Viskurimedia

 

Sulje sivuvalikko