Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Pellon Patteri

När mjölken kyls ner frigörs stora mängder värmeenergi som det lönar sig att ta vara på och utnyttja för att värma bruksvatten och dricksvatten för djur.

I ladugårdar behövs mycket varmvatten. Energin som lagrats i Pellon Patteri kan användas också för golvvärme och i tvättprocesser.

 

Pellon Patteri finns tillgänglig i flera olika storlekar och med olika utrustningar. Bra värmeisolering som garanterar så liten värmeförlust som möjligt är gemensamt för alla modeller.

Vattenkammaren i Patteri har avbommats med en mellanskiva som möjliggör tillgång till svalare vatten från nedre delen i vattenkammaren och hetare vatten från övre delen av vattenkammaren.

Det svalare vattnet i nedre delen används för nedkylning av mjölk och värmeenergin som fås därifrån värmer med hjälp av bruksvattenspiraler t.ex. djurens dricksvatten.

Det hetare vattnet som samlats i den övre delen utnyttjas genom bruksvattenspiraler på krävande platser som kräver högre vattentemperatur. Temperaturen på vattnet i övre delen kan höjas ännu mer t.ex. med elmotstånd.

 

En rätt dimensionerad varmvattenberedare, varmvattenspiraler som valts efter besättningens storlek och eventuella elmotstånd för extra värme garanterar effektiv värmeåtervinning med Pellon Patteri.

 

Pellon Patteri kan enkelt kompletteras senare. Även Patteris standardmodell har ett stort antal möjligheter till kopplingar för bruksvattenspiraler, elmotstånd och olika rörutgångar.

 

 

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko