Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Förkylning av mjölk

  • I mjölkpumpen finns varvtalsregulator,
  • mjölken pumpas från luftavskiljaren till gårdstanken så långsamt som möjligt,
  • vid återvinningsplatsen flödar vatten (eller någon annan kylvätska) så snabbt som möjligt,
  • mjölkens temperatur ska vara under 20C innan den leds till gårdstanken,
  • temperaturen i mjölken som leds till tanken beror på hur effektivt förkylningssystemet är.

Värmeåtervinning / Förkylning av mjölk

Genom att använda två värmeväxlare kan förkylningen av mjölken som går till gårdstanken effektiveras.

Värmepumpen kan installeras mellan PELLON PATTERI och värmeväxlaren varvid man genom förkylning kan sänka mjölkens temperatur till och med under 4°C.

För att säkerställa ett bra tvättresultat töms värmeväxlarna på det kylande medlet före tvätten.

Den värmeenergi som frigörs kan utnyttjas också för golvvärme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko