Service Försäljning Reservdelar
Pellon

SAC Karusell

SAC External Rotary

  • Effektiv lösning för mjölkning på större gårdar. Storleksalternativ 22-60 mjölkningsplatser.
  • Med höjbart golv får mjölkaren alltid en ergonomiskt rätt arbetsställning.
  • Vid behov kan karusellen vara lösningen för en mjölkare.
  • Lätt att underhålla

Effektiv

  • Mjölkningskapacitet för en arbetstagare är 100-120 kor per timme.
  • Korna kommer enkelt in i stationen medan stationen roterar långsamt.
  • Arbetstagaren sköter alla arbetsfaser i mjölkningen på en gång.

 

Användarvänlig

  • Tack vare formen på stationens kant kan arbetstagaren komma nära kon när hen arbetar.
  • Stationen kan utrustas med ett höjbart Unifloor golv varvid arbetshöjden kan justeras efter arbetstagarens behov.

 

 

Individuell utfodring på mjölkningsplatsen 

 


 

 

 

 

 

External milking (mjölkaren på utsidan)

 

Hållbar

  • Den roterande mjölkningsstationen har konstruerats och byggts för att hålla dagliga mjölkningar i åratal.

 

Alla mjölkningsutrustningar i karusellen har installerats på den yttre cirkeln varför de är lätta att underhålla. 

 

Styrningen vid åtskiljningsplatsen efter mjölkningsstationen underlättar hanteringen av djuren. 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko