Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Pellon pH - tvättmedel

Ger tillsammans utmärkt tvättresultat

 

Pellon pH14

Effektivt och fungerande alkaliskt tvättmedel:

 • Löser upp och emulgerar fett
 • Desinficerar
 • Binder hårdhetsfaktorer i vatten (kalcium, magnesium)
 • Spjälkar och lösgör smuts, fuktar ytor

 

Kombinationstvättmedel:

 • För gårdstankar och mjölkningsmaskiner
 • Lämplig för lagertvättmaskiner
 • Som morgontvättmedel
 • Användbar – ett enda alkaliskt medel räcker faktiskt
 • Ny kombination av råvaror: verkligt effektivt tvättresultat
 • 5,0 % aktivklor: dosering fr.o.m. 0,35 dl/10 l
 • Lämpar sig också för ekologiska gårdar

 

 
Käyttöturvallisuustiedotteet FI
 

 

Pellon pH1

Salpeter-, fosfor- och citronsyra

 • Lösgör och tar bort kalkavlagringar
 • Salpetersyran spjälkar proteiner
 • Salpetersyran har ÄVEN biosida* egenskaper
 • Starkt frätande
 • Lämpar sig också för ekologiska gårdar


pH1 förpackas i 20 liters kanistrar.

*Biocid: En biocidprodukt är en kemisk eller biologisk produkt som innehåller ett eller flera aktiva ämnen avsedda för att förstöra, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras effekt eller på annat sätt begränsa förekomsten av dessa.

 

Säkerhetsdatablad SE

 
Sulje sivuvalikko