Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Uppbundna stallar / utfodringsplatser

Ken / Ken puzzle

  • undersida med enkla noppor ger
    mjukhet
  • robust, formstabil och långlivad

Speciellt hållbar och mjuk matta av helgummi för lösdriftsladugårdar och båsladugårdar. Halkfri yta, knottror under mattan håller underlaget torrt. Kunderna anser att det här är en bra och hållbar och samtidigt förmånlig lösning för underlag!

 

 

 

 

 

 

 

 

   Undersidan

 Expansionsfog

Pusselanslutning

 

Lenta

  • mjukhet tack vare dubbelt uppbyggd nopp profil
  • hög dimensionell stabilitet
  • integrerad lutning i det bakre området
    gör att ytan torkar snabbare
  • smutsspärrar minskar mängden smuts som kan tränga in under mattan

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko