Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Mjölk- och gångytor

KURA P

 • För betongytor i lösdriftsstallar med stationära skrapor eller med mobil utgödsling
 • tillgänglig för varje gångytas bredd, skräddarsydd i steg om 2 cm
 • pusselsektionerna parallellt med utgödslingsskraporna, är speciellt förstärkta,
  så att skrapan kan glida på ett säkert sätt över
 • smutsspärrar gör att smuts inte kan komma in under mattan
 • Skraputgödsling på gummigolv har redan bevisats fungera i praktiken: I princip rekommenderar vi användning av skrapor speciellt utvecklade för gummigolv.
  För konstruktionsförändringar är det nödvändigt att anpassa skraporna i samarbete med skraptillverkaren, i enlighet med KRAIBURGs riktlinjer för gödselskrapor.

 

 

KURA S
 • Skräddarsydda lösningar för alla spaltgolv oavsett geometri
 • dimensionell stabilitet och lång hållbarhet genom en storlek på mattorna som
 • täcker över flera spaltgolvselement
 • fungerar för gödselskrapor, robotskrapor och fordonstrafik*
 • Mattorna dimensioneras principiellt enligt de riktlinjer som våra specialister har utarbetat. Spaltgolvet måste vara lämpligt för beläggning med KRAIBURG mattor

Förutsättningar för spaltgolv:
Spaltöppning: från 24 mm
Spaltbredder: från 80 mm

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko