Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Ventilation i kalvlokaler

Fungerande ventilation betyder:

  • frisk luft förs in
  • skadliga gaser / fukt sugs ut
  • temperaturen kontrolleras
  • minimi-ventilation bestäms på basis av koldioxid- och fukthalten som djuren producerar. Minimiventilationen ska kunna hållas igång också på vintern. Sommartid ska ventilationen vara maximal.
  • Optimala förhållanden för småkalvar får man enklast på egen separat kalvavdelning.

I kalvutrymmen bör man sträva efter temperatur på 15-20 –grader, materialet i konstruktionerna, hur luften rör sig samt mängden och kvalitetet på ströet inverkar på temperaturkravet. Den relativa fuktigheten ska vara 55 - 80 %, för stor fuktighet kondenseras på ytorna och gör att både konstruktioner och djur blir smutsiga.

 

 

Kalven berättar med hela sitt väsen om förhållandena är bra. 

 

Luftströmningen ska vara under 0,2 m/s. För stor luftströmning ger en känsla av drag och gör kalvarna mottagliga för bl.a. sjukdomar i andningsorganen. Förhållandena kontrolleras genom se till att förhållandet mellan mängden avgående och ersättande luft är den rätta samt att man lyckas med eventuell extra uppvärmning och boxlösningarna. Att ställa in utrustningarna för avgående och ersättande luft samt extra värmeutrustningar så att de fungerar tillsammans är viktigt. Då hålls förhållandena så jämna som möjligt. Redan om temperaturen varierar mellan +- 5-grader orsakar det stress och större sjuklighet hos kalvarna i uppfödningsanläggningen.

 

Källa: ETT föreläsningsserie Kalven i fokus 2011 

 

 

 

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko