Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Utfodring

Med god skötsel och goda förhållande uppföds kalven till en högproducerande idisslare!

Syftet med kalvarnas första uppfödningsskede är att producera friska gräsätande djur för mjölk- och köttproduktion. En lyckad utfodring under drickperioden är lika viktig oberoende av vad kalven skall användas till i framtiden. Man bör särskilt se till att kalvarna får tillräckligt näring.

 

Kon är den bästa skötaren för en nyfödd kalv

Spädkalvens basbehov

  • I kalvningsboxen med kon minst ett dygn varvid kon fritt får slicka och dia sin kalv (torkning, värme, får dricka många gånger)
  • Se till att kalven får råmjölk, ges inom 4-6 timmar (energi och antikroppar)
  • Kalven får dricka från tutt under hela dricktiden (matsmältningen blir effektivare och sugbehovet tillfredställs, möjliggör uppfödning i grupp!)
  • Kalvarna flyttas till gruppboxar så snabbt som möjligt och senast från och med två veckors ålder (motion, social utveckling, stresstålighet)
  • Skötaren ska hantera kalven på ett behagligt sätt ända från födseln och lite varje dag (stresstålighet och samarbete).

 

God matsmältning är en förutsättning för att kalven ska utvecklas bra

Kalven bör så smidigt som möjligt och utan störningar i tillväxten utvecklas från att använda flytande näring till att äta torrt foder. Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet på kalvarnas utfodring och alltid reservera bästa mjöliga foder till kalvarna.

Kalven ska utfodras och få dricka minst två gånger om dagen. Alla kalvar ska hela tiden ha tillgång till rent vatten. Att kalven får dricka och startkraftfoder som är lämplig för den samt bra grovfoder är en förutsättning för normal utveckling.

 

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko