Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Gruppboxar

Kalvar ska hållas i gruppboxar. En kalv som utfodras med råmjölk kan hållas enskilt i box högst 2 veckor utan särskild veterinärmedicinsk orsak.

 

En fungerande gruppstorlek är 6-10 kalvar. Med tillräckligt liten gruppstorlek kan man säkerställa att gruppen är varaktig under olika uppfödningsskeden.

 

En gruppbox som uppfyller kraven som ställs för stöd för djurens välbefinnande ska ha en yta på

  • 1,8 m² för kalvar i 0-3 månaders ålder
  • 2,25 m² för kalvar i 2-4 månaders ålder

Av den här ytan ska minst hälften bestå av liggunderlag med fast botten och ordentligt med strö. Liggunderlaget ska vara rent, hållbart och mjukt.

 

Rummet eller liggområdet ska kunna värmas med hjälp av centralvärme (vattenradiatorer) eller strålvärmare.

 

I frontgrindarnas och utfodringsbordens konstruktioner i gruppboxar ska man beakta gruppens ålder och kvaliteten på det grovfoder som används.

 

0-3 månader gamla kalvar ges kraftfodret lättast genom ge dem fri tillgång till utfodringsautomaten som placeras i boxen på en plats där den är lätt att rengöra och fylla.

 

I gruppboxen ska kalvarna ha fri tillgång till dricksvatten. Flottörkoppar är det säkraste sättet.

 

Bilder

<b>Pellon gruppboxar</b>
<b>Pellon gruppboxar</b>
<b>Pellon gruppboxar</b>
<b>Pellon gruppboxar</b>
<b>Pellon gruppboxar</b>

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko