Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Diagonalfront

  • Pellons diagonalfront är en flexibel utfodringslösning för små och stora kor.  
  • Inställbar bredd på frontens utfodringsöppning.
  • Diagonalfronten förhindrar att korna kastar foder. Därtill ger den mer matro.
  • Lämplig i kombination med självstängande front så att du till exempel i ungnötboxar kan ha en eller flera självstängande fonter medan resten av fronten är utrustad med diagonalrör.
  • Monteras i 2” (60,3mm) ramrör med klämfästen.
  • För mjölkkor är avståndet mellan diagonalrören cirka 300-350 mm, för kalvar max 250 mm.
 

 

 

 

FÖRSÄLJNING

Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

Tom Westerlund
tel. 0500-714 642

 

Sydvästra Finland

Mika Söderblom
tel. 040-704 5668

 

Västkusten

Göran Nygård
tel. 0500-265 946

Sulje sivuvalikko