Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Stängsel

Stängsel och portar

• Teleskopportar för att styra djurtrafiken. 
• Stängsel med liggande rör för gruppindelning och vid gavlar i lösdriftsladugårdar.
• Mellanstängsel med stående rör i boxar och för ungdjur.
• Fanerstängsel till sjukboxar.
• Lyftportar som styr- och avskiljningsstängsel.
• Grindar som förhindrar vändande trafik till exempel i änden på mjölkningsstationen eller robotens utgångar för att förhindra trafik i fel riktning.   
• Måtttillverkade stängsel produceras på beställning.
• Fästen för de vanligaste RHS-stolparna och för         väggar.
• Grindarna kan förses med valvport för enkel passage

   

   

   

  FÖRSÄLJNING

  Nyland, Salo, Päijänne-Tavastland och Åland

  Tom Westerlund
  tel. 0500-714 642

   

  Sydvästra Finland

  Mika Söderblom
  tel. 040-704 5668

   

  Västkusten

  Göran Nygård
  tel. 0500-265 946

  Sulje sivuvalikko