Service Försäljning Reservdelar
Pellon

ERGO liggbås

  • Liggbåsserien har utvecklats för moderna lösdrifter. Ergo modellerna uppfyller alla nya dimensioneringskrav.
  • Materialet i Ergo båsavskiljare är 2” varmförzinkade stålrör. 
  • Konstruktionen med öppen front möjliggör naturligt beteende för djuren. 
  • Avskiljarens utformning styr djuret till rätt liggställning. 
  • Frontrörets optimala placering ger bra plats för djurens rörelser när de stiger upp och lägger sig men hindrar ändå djuren att ”gå igenom”.
  • Ergo avskiljarna fästs i golvet med stadiga gjutjärnsfästen och syrafasta betongskruvar.
  • Ergo avskiljarna kan fästas på tre olika sätt.
  • Ergo liggbåsrader kan fästas i gavelelement av faner med stålram eller alternativt mot betongelement.
  • Ergo båsen är mycket snabba att montera.
 

 

Olika typer av fastsättning

Typ A: Avskiljaren fästs i golvet med en gjutjärnsfäste och syrabeständiga betongskruvar. Detta montage är mycket effektivt eftersom inga delar gjuts ner i samband med golvgjutningen.

 

Typ B: Avskiljaren fästs med stadiga klammer i liggande rör med inställbar höjd. Montaget möjliggör även justering av båsbredd i efterhand. Det lägre liggande röret framtill är nu lägre än tidigare. Då röret nästan är fast i golvet stör det inte djurens naturliga rörelser.

 

Typ C: Avskiljaren fästs med fäste och u-bult i en RHS stolpe som gjutits fast i golvet. Monteringen erbjuder fastgjuten stabilitet med helt öppen front.

 

 

 

 

 

 

 

DJUPSTRÖBÅS - ERGO XL båsen

• Båsavskiljare och betongkanter monteras på jämnt underlag -> förmånlig att bygga.

• Justerbar längd på båsen genom att flytta betongkant -> flexibilitet.

• Betongkanten tillgänglig i två höjder: 175 mm och 230 mm, bredd 150 mm, längd 2000 mm.

•  Båsavskiljare är Pellon Ergo XL.

 

ERGO L

• Ergo L är framtagen som liggbås för mjölkkor.
• Avskiljarens formgivning är gjord med dagens tjocka och båsmattor frontdynor i åtanke.
• Ergo L avskiljaren kan även användas också för dikor (monteringssätt B).

 

ERGO M

• Ergo M har designats som liggbås för kvigor.
• Ergo M avskiljaren är formgiven på ett sätt som gör det möjligt att använda rejäla båsbäddar och frondynor.
• Frontrörens optimala placering hindrar djuren från att gå ”igenom”.
• Nack- och frontröret kan utrustas med teleskoprör som gör det möjligt för djurskötaren att enkelt gå in till djuren via liggbåsfronterna. 

 

ERGO S

• Ergo S är planerad som liggbås för ungdjur.
• Ergo S avskiljarens formgivning lär djuren, från ung ålder, att ligga i rätt ställning i liggbåsen. 
• Ergo S avskiljaren möjliggör användning av båsmatta och frondynor.  

Sulje sivuvalikko