Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Inredningar

ERGO liggbås

Liggbåsserien har utvecklats för moderna lösdrifter. Läs mera..

Easy & Safe -front

Marknadens mångsidigaste låsbara front. Läs mera...

Gjutformsprofiler

Mångsidig formprofil av plast som fylls med betong. Läs mera..

Gjutformsprofiler 

Portar

Läs mera...

 

 

 

Hygienbro

underlättar djurskötarens gång till exempel till mjölkningsroboten. Läs mera...

 

 

Behandlingsboxar

Pellon tvångsspiltor som integreras på gångar. Läs mera..

 

 

Behandlingsbås

Behandlingsbås för trygg behandling i nya och gamla ladugårdar. Läs mera...

 

 
Sulje sivuvalikko