Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Biotalous


Pellon Biosampo

Jatkuvatoiminen lannankäsittelylaitteisto kotieläintiloille. Lue lisää...

Kiintoaineen erotus

Viirakankaalla ja separaattorilla saadaan eroteltua n. puolet lietelannan kiintoaineksesta. Lue lisää..

Biokaasu

Pellon biokaasuratkaisussa lietelanta fraktioidaan ensin ja kuiva-aines mädätetään reaktorissa. Lue lisää...

Esitteet

Lue lisää..

Sulje sivuvalikko