Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Lösningar som förbättrar produktiviteten på djurgårdarna

Vi gjorde en enkel räknare som du kan ta till hjälp när du jämför olika alternativ att genomföra utfodringen på en nötkreatursanläggning..

Vilken investering betalar sig snabbast, fullfodervagn eller automatiserad utfodring?

 Läs mera...

Välmående kor, återvinning av gödsel och inbesparingar för gården med djupströbåsar

Juha Salin räknar upp tre fördelar med djupströbåsarna: korna mår och mjölkar bättre, all gödsel som gårdens kor producerar kan återvinnas på gården och avsevärda inbesparingar av strökostnader. Läs mera..

Förbättring i djurs och skötares välbefinnande

Saksan Maatila Oy i Östermark övergår till frigrisning och har i samband med det renoverat sitt kombinationssvinhus etappvis. Tack vare noggrann planering på förhand har produktionen varit igång störningsfritt under hela renoverings-tiden.  Läs mera...

Automatisk utfodring ger tid för djuren

Samuel Ingves och MarcusTeir som byggde Ab Euro-Bull Oy:s uppfödnings-anläggning för 850 köttdjur anser att det är en självklarhet att blandutfodringen i uppfödningsanläggningen automatiserades så långt som möjligt.  Läs mera...

Broschyrer

 


 

Läs den nyaste produktkatalogen 

(på finska)

 

 

 

 

Pellon Feedline e-Pro automatisk utfodring på Fänestad Vestergårds mjölkgård

 

Erfarenheter av automatisk utfodring i Pedersöre

 

Sulje sivuvalikko