Service Försäljning Reservdelar
Pellon

Lösningar som förbättrar produktiviteten på djurgårdarna

Vi gjorde en enkel räknare som du kan ta till hjälp när du jämför olika alternativ att genomföra utfodringen på en nötkreatursanläggning..

Vilken investering betalar sig snabbast, fullfodervagn eller automatiserad utfodring?

 Läs mera...

Välmående kor, återvinning av gödsel och inbesparingar för gården med djupströbåsar

Juha Salin räknar upp tre fördelar med djupströbåsarna: korna mår och mjölkar bättre, all gödsel som gårdens kor producerar kan återvinnas på gården och avsevärda inbesparingar av strökostnader. Läs mera..

Förbättring i djurs och skötares välbefinnande

Saksan Maatila Oy i Östermark övergår till frigrisning och har i samband med det renoverat sitt kombinationssvinhus etappvis. Tack vare noggrann planering på förhand har produktionen varit igång störningsfritt under hela renoverings-tiden.  Läs mera...

Kalvutfodringsautomaten ger tid att koncentrera sig på att sköta kalvarna

 

Enligt Henna Puoliväli är det lättare att följa utfodringen med Urban Alma Pro-automaten som skaffades till ladugården. Automaten berättar också om kalvarnas hälsotillstånd. Läs mera..

 

 

Pellon Module Pro FD - kapacitet till foderanläggningen

 

Erfarenheter av automatisk utfodring i Pedersöre


 

Sulje sivuvalikko