Wysokociśnieniowe chłodzenie

  • wyraźnie poprawia jakość powietrza w chlewni
  • poprawia higienę pomieszczeń
  • redukuje stres oraz obgryzanie ogonów
  • schładza pomieszczenie co poprawia pobieranie paszy

Schładzająć poprzez zamgławianie, eliminujemy również kurz z powietrza oraz ograniczamy parowanie amoniaku przez co zmniejszmy wydzielanie nieprzyjemnych zapachów. Są to problemy które trzeba zwalczać cały rok. Stałe używanie zamgławiania zapobiega unoszeniu się kurzu w powietrzu. To ogranicza obciążenie narządów oddechowych u obsługi jak i u zwierząt. Podnosząc wilgotność w pomieszczeniu podczas zimowych miesięcy gdy jest mroźno i sucho ograniczamy ryzyko infekcji płuc u pracowników i u zwierząt.

 

Ciśnienie w systemie wytwarzane jest poprzez napędzany przez przemiennik częstotliwości kompresor (zaprojektowany do użytku w chlewni), wyskociśnieniowy system rur oraz ceramiczne spryskiwacze. Sterowanie wilgotnością i temperaturą może być połączone w sterowniku klimatu Pellon Atmos