Usuwanie obornika

Wydajny system usuwania gnojowicy zapewnia higienę w chowie trzody chlewnej

W kolekcji Pellon znajdziesz skuteczne rozwiązanie w zakresie usuwania gnojowicy
w chlewniach.Dobrze zaplanowany system usuwania gnojowicy pozwala utrzymać czystość
w chlewni i zwiększyć higienę produkcji tuczu.

Rozmaite możliwości instalacji systemów usuwania obornika zarówno w nowych jak i w starych budynkach.