Pellon Biosampo - System przetwarzania gnojowicy

System przetwarzania gnojowicy Pellon to nowa technologia dzięki której przy udzile mikroorganizmów efektywnie ograniczamy odór gnojowicy i dzielimy gnojowicę na trzy frakcje: 1. FRAKCJA STAŁA KTÓRA MOŻE BYĆ UŻYTA JAKO NAWÓZ FOSFOROWY 2. NAWÓZ AZOTOWY ORAZ 3. WODA. Proces mikorobiologiczny oparty jest na poprawionych i wzbogaconych wyselekcjonowanych bakteriach glebowych. Proces rozpoczyna się od umiarkowanego napowietrzania w temperaturze 20-30°C i stopniowo prowadzi do wysoko wydajnej humifikacji która jset warunkiem wstępnym separacji. Dzięki zaprojektowanemu biologicznemu procesowi produkt końcowy jest całkowicie bezzapachowy i o znacznie zredukowanej ilości patogenów.

 

Nowy mikrobiologiczny proces obróbki gnojowicy

 

Schemat procesu prezentuje rys.1 Najpierw gnojowica jest pompowana ze zbiornika na taśmę separacyjną. Po wstępnej separacji frakcja stała przenoszona jest na separator śrubowy. Część płynna jest następnie poddawana chemicznej flokulacji co zapewnia jeszcze dokładniejszą separację. Na tym etapie odseparowana część płynna zawiera około 1% suchej masy.
Część płynna jest pompowana przez rurę do podzielonego systemu napowietrzającego. Biologiczne napowietrzanie odbywa się w zbiornikach o pojemności 4m3. Zbiorniki wykonane są w postaci izolowanych kontenerów. Transport zaczynu z ostatniego do pierwszego kontenera jest również realizowany. Napowietrzanie odbywa się poprzez zastosowanie sprężarki, każdy zbiornik

wyposażony jest w membranowe nawiewniki. Uwolnione gazy są zbierane i transportowane do płuczki.

Rys 1. 

 

 

 

 

Użycie produktu końcowego

Frakcja stała o wysokiej zawartości fosforu może być użyta jako nawóz. Odseparowana część płynna może być wykorzytana do nawodnienia pobliskich pól.

Korzyści z separacji części stałej
Separacja gnojowicy daje kilka korzyści. Między innymi koncentracja fosforu w części stałej dorównuje koncentracji w nawozach sztucznych co pozwala na transport na dłuższe odległości i efektywny recykling fosforu z gnojowicy. Kompostowanie frakcji stałej wytwarza temperaturę wytarczająco wysoką aby unieszkodliwić bakterie i wyprodukować suplement gleby (lub materiał do ścielenia). Separacja zmniejsza również objętość zbiornika na gnojowicę, poprawia rozkład beztlenowy, poprawia efektywność biologicznego procesu oraz minimalizuje odór.

Korzyści z napowietrzania gnojowicy

Osiągnięcie wysokiego poziomu higieny i redukcja odoru to najbardziej przemawiające korzyści z napowietrzania gnojowicy. Poza poziomem higieny napowietrzanie gnojowicy ma inne pozytywne efekty np. jakość kiszonki oraz poziom plonu