Kosztowa efektywność z pompą ciepłą

Pompa ciepła może być użyta aby efektywnie zbierać i magazynować ciepło wytwarzane w trakcie produkcji trzody chlewnej. Wykorzystanie energii gruntowej oraz energi z kanałów gnojowych przynosi użytkownikowi znaczące korzyści w porównaniu do ogrzewania olejowego.

System ogrzewania wykorzystujący pompę ciepła poprawia warunki bytowania trzody oraz warunki pracy dla obsługi.

Pompa ciepła w chlewni zbiera energię z gruntu, kanałów gnojowych oraz chłodzenia pomieszczeń. Główna zaleta pompy ciepła jako źródłą ogrzewania to niskie koszty użytkowania.

Pompa ciepła może być również wykorzystana do chłodzenia kanałów gnojowych co znacząco redukuje ilość amoniaku w powietrzu. Chłodzenie gnojowicy redukuje odór w powietrzu w budynku inwentarskim o ok. 1/3. Daje to dodatkowe korzyści związane choćby w procesie ubiegania się o pozwolenia rolnośrodowiskowe przy budowie nowych chlewni.

 

Efektywne przechowywanie ciepła

Pompa ciepła wykorzytuje enrgię odnawialną znajdującą się w gruncie oraz w kanałach gnojowych. Ciepło produkowane przez te źródła pozostaje względnie stałe przez cały rok, może też być zwiększone dzięki technologi pompy ciepła. Oszczędności związane są tym że stosunek energii konsumowanej do produkowanej wynosi od 1:2 – 4.

Wyposażenie grzewcze oraz system rur osadzony w obiegu akumulacji ciepła recylkuluje płyn który wiąże energię cieplną. Za pomocą kompresora temperatura płynu podnoszona jest powyżej 100 stopni a następnie ciepło transferowane jest do zbiornika na gorącą wodę poprzez wymiennik ciepła. Zgromadzoną energię można wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń, wody do picia lub wody do mycia pomieszczeń.

Pompy ciepła Pellon to podstawa nowej koncepcji Pellon HEPAC. Wielkość kondensatora oraz wymienika ciepła jest dobierana zgodnie z liczbą zwierząt.

 

1000 tuczników => 40 kW

2000 tuczników => 60 kW

3000 tuczników => 80 kW