Roboty dla trzody chlewnej

Nowy wymiar procesu karmienia

Robot żywieniowy firmy Pellon nadaje całkowicie nowy wymiar nowoczesnym systemom zywienia. Robot żywieniowy w pełni zmienia technologię, kreując wiele technik żywieniowych, które nigdy wcześniej nie były tak proste.

Nowy, strowany komputerowo Robot żywieniowy, który porusza się na szynie umożliwia wydajniejsze karmienie. Indywidualne diagramy zywieniowe oraz indywidualne optymalne żywienie jest teraz dostępne w praktyce.

Daleko zaawansowana technologia stosowana przy produkcji Robotów Pellon była dokładnie sprawdzana zarówno w teorii jak i w praktyce. To dlatego Roboty Pellon są bardzo dokładne I niezawodne niezależnie od warunków.

Dzisiaj tysiące Robotów Pellon karmią zwierzęta w różnych gospodarstwach i obiektach
w siedemnastu krajach świata.

 

 

Żywienie za pomocą Robotów- nowe mozliwości zwiększenia efektywności

 

Żywienie w okresie laktacji

 

 • Możliwość użycia kilku różnych pasz
 • Indywidualne porcjowanie dla każdej karmiącej lochy
 • Możliwość dostarczania paszy również prosiętom

 

Żywienie macior luźnych

 

-Płynna zmiana rodaju paszy
w zadanym czasie. Locha nawet nie zauważy zmiany

 

Żywienie macior zasuszonych

 

-Komponenty paszowe mieszane w momencie dostarczania dla każdej sztuki lub dla grup

 

-Robot żywieniowy dostarcza paszę niezależnie od systemu do różnych karmników. Na przykład:

 

 • Karmnik typu drop
 • Karmnik typu slow
 • Karmnik w systemie do woli

 

-Diagram żywieniowy daje możliwość automatycznego włączenia żywienia przed oproszeniowego

 

Żywienie loszek

 

 • Żywienie do woli
 • W mobilnym systemie rozprowadzania paszy robot dostarcza określoną ilość na określonym dystansie podczas jazdy.
 • Automatyczna płynna zmiana paszy. Na przykład od paszy pierwszej do paszy drugiej
 

 

Żywienie prosiąt odsadzonych

 • Płynna zmiana paszy od jednej do drugiej
 • Pasza może być dostarczana do autokarmników
 • Określona mieszanka na poszczególny autokarmnik lub w większych chlewniach na cały przedział 

Żywienie tuczników

- Dostarczanie paszy do autokarmników

- Płynna zmiana paszy

 • Diagram żywieniowy (żywienie limitowane)
 • Żywienie do woli