Pellon Graphics

System zarzadzania Pellon Graphics
kompiluje elementy produktywnosci
z ró¿nych sektorów

Karmienie:

 • Dokładne dozowanie we własciwym czasie, samodiagnostyka wprowadzajaca automatycznie poprawki
 • Wielokrotne czasy karmienia, optymalne pobranie paszy
 • Ekstra szybkie monitorowanie karmienia
 • Monitorowanie czasu karmienia, automatyczna korekta dawki
 • Przenosnik czestotliwosci

System optymalizacji energii:

 • Poprzez wentylacje kompensowanie ciepła wytworzonego przez zwierzeta
 • Kompensowanie powietrza zewnetrznego
 • Kontrolowanie chłodzenia i ogrzewania
 • Kontrolowanie namakania


System monitoringu i alarmu:

 • Kontrolowanie karmienia, wentylacji, komponentów paszowych itp.
 • Alarmy
 • Transfer alarmów na tel. komórkowy
 • Bateryjne zasilanie awaryjne, alarm
  o braku zasilania
 

 

 

Kalkulacja wyników:

 • Bie¿aca kalkulacja dochodu z danymi zwierzat i konsumpcji
 • Dane paszowe => cena mieszanki => monitorowanie zysku na swinie
 • Podstawowe dane o liczbie zwierzat na sekcje
 • Zu¿ycie komponentów paszowych na rzut

Wentylacja:

 • Zawsze własciwe dostosowywanie warunków dzieki danych o zwierzetach
 • Krzywe wentylacji w oparciu o wiek i sekcje
 • Krzywe ogrzewania i minimum wentylacji
 • Programowalna kompensacja ogrzewania
  Alarm

 

Mieszanie paszy:

 • Dokładne dozowanie komponentów, samodiagnostyka wprowadzajaca automatycznie poprawki
 • Wiele receptur i płynna zmiana receptury
 • Sterowanie srutownikiem i wspólnym przenosnikiem dla kilku komponentów
 • 16 komponentów w jednej recepturze
 • Dokładne odmierzanie małych porcji np. kwasów, witamin, leków
 • Pompy do komponentów płynnych i oleju