Pellon dziś

Grupa Pellon jest w fazie silnego wzrostu. Biznes rośnie na wszystkich obszarach rynkowych.

 

Obszary biznesu:

Bydło
Pellon posiada szeroki wachlarz produktów do produkcji mleka i mięsa- od pojedynczego produktu do w pełni zautomatyzowanej obory, która obejmuje projekt budynku oraz zaopatrzenie w automaty żywieniowe, dojarki, systemy usuwania gnojowicy i wentylację.

 

Wyposazenie chlewni
Pellon jest pionierem w automatyzacji chlewni. Dzięki dużemu doświadczeniu i modułowym produktom, Pellon może dostarczyć chlewnie wszystkich wielkości, gdzie automatyzacja utrzymania procesu produkcyjnego jest na najwyższym poziomie na świecie.

 

 Today

Pellon Today

Pellon Group is in a strong growth phase. The business is growing in all market areas, business areas and product groups.

Business Areas:

Cattle Husbandry
Pellon has a wide product range for milk and meat production. Deliveries can be from a single product to an automated barn entity that includes designing, building and furnishing for automatic feeding, milking, manure removal and ventilation.

Pig Husbandry
Pellon is a pioneer company in pig house automation. Thanks to extensive experience and modular products, Pellon can deliver pig house entities of all sizes, where the upkeep automation of the production process is of the highest class in the world.

Horse Husbandry
There are horse stall entities manufactured by Pellon Group Oy and its subsidiary Ydre-Grinden Ab in all Nordic countries. The horse product line is diverse, including stalls with pens and equipment, and riding schools.

 

CZŁONKOWIE GRUPY PELLON

Pellon Group Oy, Finlandia: Opracowanie technologiczne, produkcja, sprzedaż, konserwacja/srewis, zarządzanie.

 

Ydre-Grinden Ab, Szwecja: Opracowanie technologii,produkcja, sprzedaż

 

Pellon Sp.zo.o., Polska: Sprzedaż, konserwacja/serwis

 

Datatech Oy, Finlandia: Producent oprogramowania IT dla przemysłu rolniczego

 

Tekno-Säästö Oy, Finlandia: Specialista w dziedzinie detergentów w hodowli zwierzęcej