Wloty powietrza

Wloty powietrza
przepływ m3/h

Przepływ

powietrza

10 Pa

20 Pa

40 Pa

Sufitowy 535

750

1050

1500

Sufitowy 650

, 650P2

950

1350

1900

Sufitowy 160P2

1600

2250

3200

Ścienny 1500

1450

2050

2900

Ścienny 3000

2900

4100

5800

 

Wlot ścienny 3000
    

 

 

Wlot ścienny 1500

 

 

 

 

3000

Wlot ścienny z osadzeniem 1500

 

 

  

 

Wlot sufitowy 535

535

 

 

 

Wlot sufitowy 650 

 

 

 

Wlot sufitowy 650P2

 

 

 

 

 

Wlot sufitowy 160P2