Ruszta

Stalowe ruszta i betonowe belki

  • Prostokątne stalowe ruszty do obór uwiązowych, malowane lub ocynkowane
  • Cięte skośnie ruszty na zakończenia otwartych kanałów w oborach wolnostanowiskowych
  • Betonowe belki z poziomymi szczelinami do kanałów gnojowych w oborach wolnostanowiskowych
  • Grubość betonowych belek: 160 mm (długość <3500 mm) oraz 200 mm (długość>3500 mm)